Zmluvy

rok 2023:

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre PPZ Betliar, odbočka Osrblie pre r. 2023/zverejnené 8.2.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre r. 2023 -JDS ZO Osrblie/zverejnené 8.2.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre r. 2023 -OZ FK TJ Partizán Osrblie/ zverejnené 8.2.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre DHZ Osrblie pre r. 2023/zverejnené 8.2.2023

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb – NASES/zverejnená 02.02.2023

Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov na CUET_Osrblie – WEBY GROUP s.r.o./ zverejenené 02.02.2023

Zmluva o dielo a poskytovaní služieb -WEBY GROUP,s.r.o./zverejené 27.1.2023

DODATOK č. 1 k zmluve o poskytovaní auditorských služieb č. 17-2019/zverejnené 25.1.2023

Ľupčianka, s.r.o -Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a o zabezpečení poradenského servisu/ zverejnené 25.1.2023

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 7.10.2022/zverejnené 25.1.2023

 

rok 2022:

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 05 21 04- zber, preprava, zhodnocovanie, zneškodňovanie KO – Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota/zverejnená 16.12.2022

Zmluva o účinkovaní/ zverejnené 2.12.2022

Darovacia zmluva pre DHZO Osrblie/ zverejnené 25.11.2022

Zmluva o pripojení k IS DCOM/ zverejnené 25.11.2022

Dodatok k zmluve o ukladaní odpadu č. 14-10-95/zverejnené 8.11.2022

Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení č. 001-2022/zverejnené 7.11.2022

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na rok 2023/zverejnené 7.11.2022

Darovacia zmluva KRHZ-BB-VO-407-013-2022/ zverejnené 5.11.2022

Zmluva o podaní umeleckého výkonu – úcta k starším/zverejnené 14.10.2022

Kúpna zmluva – IK Produkt s.r.o/ zverejnené 7.10.2022

Hromadná licenčná zmluva – SOZA/7.9.2022

Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie/7.9.2022

Darovacia zmluva – PC Business spol. s.r.o/ zverejnené 7.9.2022

Darovacia zmluva č. 51-2022 Nadácia Železiarne Podbrezová/ zverejnené 5.9.2022

Nájomná zmluva -pozemok, Lesy SR, š. p./ zverejnené 24.8.2022

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-564-013-2022/zverejnené 23.8.2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní účtovných služieb 1- 2022/zverejn.22.7.2022

Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota – Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 05 21 04/ zverejnené 11.7.2022

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO/zverejnené 7.7.2022

Darovacia zmluva – Štatistický úrad/ zverejnené 24.5.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZO Osrblie/ zverejnené 19.5.2022

Kúpna zmluva Osrblie – Murin Štefan/ zverejnené 28.3.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre DHZO Osrblie/ zverejnené 28.2.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OZ FK TJ Partizán Osrblie/zverejnené 28.2.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre JDS ZO Osrblie/zverejnené 28.2.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre PPZ Betliar Osrblie/zverejnené 28.2.2022

rok 2021:

Dodatok k zmluve o ukladaní odpadu č.14-10-95/zverejn. 30.12.2021

Kúpna zmluva IK Produkt s.r.o. /zverejn. 30.12.2021

DODATOK č. 2-2021 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre TJ Partizán Osrblie/zverejn. 5.11.2021

DODATOK č. 1-2021 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre DHZO/ zverejn. 5.11.2021

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu- Danka Barthová/ zverejn. 26.10.2021

ČSOB a.s. – PZP MV náklad. auto VW/ zverejn. 25.10.2021

Zmluva o poskytovaní služby – zber, preprava, zhodnocovanie, zneškodňovanie KO, DSO, ostat. odpadov/ zverejn. 14.10.2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb/zverej. 05.10.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných telekomunikač. služieb/ zverejn. 2.9.2021

Zmluva o poskytovaní účtovných služieb/ zverejn. 05.08.2021

Zmluva o poskytovaní služieb – kybernetická bezpečnosť/zverejn. 12.7.2021

Zmluva o nájme pozemku – Latinák Michal/zv. 23.6.2021

Slovak Telekom -Zmluva o poskytovaní internet. služieb/zverej. 14.6.2021

Kupna zmluva Osrblie – Danišová Slávka /zverej. 11.6.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, farský úrad Hronec /zverej.11.6.2021

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO – Espik/ zverej. 7.6.2021

Protokol č. 42021MPO o prechode pozemkov v dočasnej správe štátu/ zverej. 3.6.2021

Dohoda č. 32021MPO o prechode pozemkov v dočasnej správe štátu / zverej. 3.6.2021

Nájomná zmluva pozemky – Muríň Štefan/zverejn. 3.6.2021

Nájomná zmluva pozemky – Kňazík Jaroslav/ zverejn. 02.06.2021

Nájomná zmluva pozemky – Leitner Martin/ zverejn. 02.06.2021

Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve – Made spol.s r.o. Banská Bystrica/ zverej. 30.5.2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO/ zverej. 20.5.2021

Dodatok k zmluve – Sekolog/ zverejn. 03.05.2021

Zmluva o odchyte túlavých psov – OZ Tuláčik Brezno /zverejn. 13.4.2021

DOTATOK č. 9 – 2021 k Zmluve o nájme priestorov -Bardejovská Jana/ zverej. 10.3.2021

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdravotníckeho zariadenia/zverej. 26.2.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Partizán Osrblie/zv. 28.1.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO Osrbliee/zv. 28.1.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie pre ZO JDS Osrblie/ zv. 28.1.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie pre PPZ Betliar Osrblie/zv. 28.1.2021

Kúpna zmluva PMP INVEST, s.r.o./zverejn. 25.1.2021

SKM_40522101220800 Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovateľa MOM /zverej. 22.1.2021

Zmluva o odvoze biologického odpadu – SB Archív s.r.o.- Ľupčianka/zverejn.19.1.2021

Dohoda o predčasnom splatení úveru/zverej. 4.1.2021

 

rok 2020:

Kúpna zmluva – pozemok/ zverej. 31.12.2020

Dodatok č. 36 k zmluve o ukladaní odpadu/zverej. 31.12.2020

ČSOB a.s. – PZP motorových vozidiel/zverejn. 17.12.2021

Kúpna zmluva – NV Praga PV3S /zverej.17.12.2020/

Zmluva o výpožičke – ŠÚ SR/zverejnené 3.12.2020/

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu/zverejnené 19.11.2020

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci /zverejnené 18.11.2020/

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve – Enviropol/zverejnená 16.9.2020

Zmluva o nájme pozemku c. 1-2020 /zverejnené 2.9.2020/

Zmluva o dielo – rekonštrukcia KD/zverejnené 03.8.2020/

DODATOK č. 1-2020 ZmD – DHZO /zv. 10.7.2020/

DODATOK č. 2-2020 ZmD – PPZ Betliar Osrblie /zv. 10.7.2020/

DODATOK č. 3-2020 ZmD – TJ Partizán Osrblie /zv.10.7.2020/

Mandátna zmluva – právne služby /zverejnené 22.6.2020/

Zmluva o výpožičke špec. auta Iveco Daily   /zverejnené 25.5.2020/

DOTATOK č. 8 – 2020 k Zmluve o nájme priestrov /zverejnené 11.5.2020

Komunálna poisťovňa a.s. -zmluva o poistení zodpovednosti za škodu PO/zverejnené 7.4.2020/

Zmluva o poskytnutí dotácie – Úrad vlády  /zverejnené 24.3.2020/

Zmluva o poskytnutí dotácie – Ministerstvo vnútra SR /zverejnené16.3.2020/

Zmluva Osobnýudaj.sk-WB, s.r.o. -ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti  /zverejnené 27.2.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO Osrblie/zverejenené 20.1.2020/

Zmluva o poskytnutí dotácie pre PPZ Betliar Osrblie/zverejenené 20.1.2020/

Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Partizán Osrblie/zverejenené 20.1.2020/

Zmluva o poskytnutí dotácie pre ZO JDS Osrblie/zverejnené 20.1.2020/

 

rok 2019:

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb/ zverejnené 20.11.2019

Zmluva-o-odvoze-komunálneho-odpadu-na-r.-2020 /zverejnené 21.10.2019/

Zmluva o účinkovaní – Úcta k starším zverejnené/ 18.10.2019/

Dodatok k zmluve č.1 -30-16 – Osrblie/zverejnené 21.5.2019/

Zmluva o dielo Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice -Osrblie /zverejnené 15.5.2019/

Zmluva o poskytnutí telekom. služieb – mobil. internet pre TJ Partizán Osrblie/zverejnené 15.5.2019/

Zmluva o poskytnutí dotácie – DPO SR  /zverejnené  2.5.2019/

Dodatok  č. 7/2019 k  Zmluve o nájme – Bardejovská Jana /zverejnené 30.4.2019/

Zmluva o poskytnutí služieb – ISA projekta, s.r.o., Brezová pod Bradlom  /zverejnené  21.4.2019/

Zmluva o poskytnutí dotácie pre JDS – ZO Osrblie /zverejnené 8.4.2019/

Dodatok k zmluve o poskytnutí telekomunikač. služieb /zverejnené 4.4.2019/

Kúpna zmluva – pozemky /zverejnené 5.3.2019/

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie /zverejnené 25.1.2019/

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre PPZ Betliar Osrblie  /zverejnené 16.1.2019/

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre DHZO Osrblie  /zverejnené 16.1.2019/

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre TJ Partizán Osrblie  /zverejnené 16.1.2019/

 

rok 2018:

Zmluva o poskytnutí dotácie z Úradu vlády SR – Nákup športovej výbavy pre TJ  /zverejnené 17.12.2018/

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze komunálneho odpadu  Bello Trade/zverejnené 14.12.2018/

Zmluva o poskytnutí dotácie – MV SR  „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“ /zverejnené 12.11.2018/

Nájomná zmluva – pozemok /zverejnené 31.10.2018/

Zmluva o účinkovaní č. 1-2018  /zverejnené 12.10.2018/

Zmluva o poskytnutí služby – auditórske služby/zverejnené 10.10.2018/

Dodatok k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb /zverejnené 28.9.2018/

Kúpna zmluva – kosačka  /zverejnené 31.8.2018/

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu BBSK pre obec Osrblie /zverejnené12.7.2018/

Kúpna zmluva pozemky – notárska zápisnica Nz21585/2018/zverejnené 9.7.2018/

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov DISG, a.s.  -č. zmluvy 201804978 /zverejnené 18.6.2018/

Darovacia zmluva – prebytočný majetok štátuMO SR /zverejnené 30.3.2018/

Dodatok k zmluve o ukladaní odpadu Sekolog, s.r.o, Brezno/zverejnené 26.3.2018/

Dohoda o poskytnutí príspevku z mimoriadneho fondu Lesov SR  /zverejnené 19.3.2018/

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby podľa zákona č. 122-2013 Z. z. v platnom zn. o ochrane osobných údajov  /zverejnené 3.3.2018/

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce -PPZ Betliar /zverejnené 12.1.2018/

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce – DHZO Osrblie /zverejnené 12.1.2018/

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce – TJ Partizán Osrblie /zverej. 12.1.2018/

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce – ZO JDS Osrblie /zverejnené 12.1.2018/

Zmluva_o_dodavke_tovaru a prác – Ozvučenie domu smútku  /zverejnené 02.01.2018/

Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kultúrny dom /zverejnené 2.1.2018/

Zmluva o dielo – Rekonštrukcia dom smútku  /zverejnené 2.1.2018/

rok 2017:

Zmluva – audit účtovnej závierky  /zverejnené 19.12.2017/

Zmluva o účinkovaní – Duchoňovci /zverejnené 04.10.2017/

Prihláška za člena Klubu biatlonu Valská – Osrblie /zverejnené 4.10.2017/

Kúpna zmluva – pneumatiky /zverejnené 5.9.2017/

Zmluva o zriadení bank. účtu PRIMA BANKA /zverejnené 31.8.2017/

Zmluva o odvoze komun. odpadu-BELO TRADE s.r.o. Nemecká  /zverejnené 23.7.2017/

Kúpna zmluva – veľkoobjemové kontajnery  /zverejnené 7.7.2017/

Zmluva Gemini s.r.o., BA – žiadosť o NFP v rámci PRV 7.4. rekonštrukcia domu smútku /zverejnené 4.7.2017/

Zmluva Gemini s.r.o., BA- žiadosť o NFP v rámci PRV 7.4. rekonštrukcia kultúr. domu/zverejnené 4.7.2017/

Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov DPO SR /zverejnené 4.7.2017/

Zmluva o poskytnutí dotácie z BBSK  /zverejnené 17.6.2017/

Dodatok č. 5-2017 k Zmluve o nájme priestorov – Bardejovská J.  /zverejnené 30.4.2017/

Kúpna zmluva – časť pozemku – Kňazík Daniel -Obec Osrblie /zverejnené 23.4.2017/

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV -Praga V3S / zverejnené 20.2.2017/

Zmluva o posytnutí dotácie z rozpočtu obce – ZO JDS Osrblie / zverejnené 12.1.2017/

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce -TJ Partizán Osrblie / zverejnené 12.1.2017/

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce -PPZ Betliar  / zverejnené 12.1.2017/

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce – DHZO Osrblie / zverejnené 9.1.2017/

rok 2016:

Zmluva o prenájme reklamnej plochy -Komunálna posťovňa, a.s.

Slovgram

Zmluva o poskytnutí služieb – audit účtovnej závierky 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie – JDS ZO Osrblie

Zmluva o poskytnutí dotácie z BBSK – 90. výročie DHZO Osrblie

Zmluva o triedenom odpade Ľupčianka s.r.o

Zmluva ENVI – PAK a.s.

Dodatok k zmluve o nájme č. 4/2016  J. Bardejovská

Zmluva o poskytnutí dotácie – DHZO Osrblie 2016

Zmluva o dielo –  Rekonštrukcia šatne TJ

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO Osrblie z DPO SR

Zmluva o poskytnutí služieb – Gemini Group s.r.o.

Dodatok k zmluve o poskytnutí telef. služieb – Slovak Telekom a.s.

Dodatok k zmluve o nájme č. 3/2016 – J. Bardejovská

Zmluva o PZP MV – Komunálna poisťovňa a.s.

Zmluva – zber a preprava elektroodpadov – Metalservis s.r.o.

Zmluva o poskytnutí dotácie – TJ Partizán 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce -PPZ Betliar 2016

Spoločný stavebný úrad – dodatok

ZMLUVA o výpožičke- ručná hasička Keiger 1934

rok  2015 :

Zmluva o poskytnutí dotácie z rerzervy predsedu vlády SR  UV SR – 1372/2015

Zmluva o spolupráci – Komunálna poisťovňa

Kúpna zmluva pozemok – Žabková Katarína – Obec Osrblie

Zmluva – audit 2014 Ing. Kútiková

BBRSC-zmluva o poskytnutí služieb- zimná údržba

Kúpna zmluva pozemok – Obec Osrblie – Daniel Kňazík

Zmluva o dielo – Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o

Kúpna zmluva Avia

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie – TJ Partizán

Kúpna zmluva pozemok – Helena Bieliková – Obec Osrblie

Kúpna zmluva pozemok – Ing. Katarína Zirkelbachová – Obec Osrblie

Zmluva o vydržaní pozemku – Karol Daniš-Obec Osrblie

Kúpna zmluva pozemok – Ján Leitner – Obec Osrblie

Kúpna zmluva pozemok – Milan Spišiak – Obec Osrblie

Kúpna zmluva pozemok – Emil Trnik – Obec Osrblie

Kúpna zmluva pozemok- Anton Pančík -Obec Osrblie

Zmluva o nájme – Ján Daniš

Dodatok š. 2/2015  k Zmluve o nájme – Bardejovská

Zmluva o poskytnutí dotácie – PPZ Betliar

Zmluva o poskytnutí dotácie – JDS ZO v Osrblí

ZMLUVA o poskytnutí dotácie – DHZ Osrblie

Ing. Kútiková-audit ÚZ

Dohoda o cene – STVPS BB

Zmluva o poskytnutí dotácie – TJ Partizán

Sponzorská zmluva – MŠ Hronec

rok  2014 :

Zmluva o dielo – Rekonštrukcia miestnej cesty

Dohoda o poskytnutí príspevku z fondu Lesov SR,š.p.

Dodatok TJ č. 1- 2014 k Zmluve o poskytnutí dotácie TJ Partizán

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve – Bardejovská

Zmluva o poskytnutí dotácie- Podporné pohrebné združenie Betliar v Osrblí

Zmluva o poskytnutí dotácie – JDS ZO v Osrblí

Kúpna zmluva- terénne auto UAZ-3151

Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturál. majetku ČOV – PROX T.E.C. Poprad s.r.o.

Dohoda o splátkach – Enviromentálny-fond

Kúpna zmluva – pozemok SZB BB

Nájomná zmluva – Daniš Ján

Dodatok k licenč.zmluve-MADE-spol.s r.o.

Zmluva o umiestnení reklamy-Bramac-spol.s r.o.

Zmluva o poskytnutí dotácie – DHZ.doc

Kúpna zmluva – traktor

Kúpna zmluva- pozemok Obec Osrblie-Róbert Kleberc a Lucia Klebercová

Zmluva o poskytnutí dotácie – TJ Osrblie

 

Pridaj komentár