VOĽBY 2018

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Coat_of_arms_of_Slovakia.svg/116px-Coat_of_arms_of_Slovakia.svg.pngVOĽBY  DO  ORGÁNOV  MIESTNYCH  SAMOSPRÁV  2018

Výsledky komunálnych volieb 2018 – Obec Osrblie

Usmernenie k zabezpečeniu priebehu volieb a ochrane osobných údajov dotknutých osôb /zverejnené 5.11.2018/

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Osrblie /zverejnené 27.9.2018/

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Osrblie /zverejnené 27.9.2018/

Uznesenie o počte poslancov a určení volebného obvodu  /zverejnené 2.8.2018/

Oznámenie o počte obyvateľov     /zverejnené 25.7.2018/

Informácie pre voliča    /zverejnené 12.7.2018/

Komunálne voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať

10. novembra 2018 /sobota/  v čase od 7,00 do 22,00 hod.

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre obec Osrblie:  obec@osrblie.sk

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie – Libuša Spišiaková, Obecný úrad Osrblie, Stredná 230, Osrblie, tel. č. 0905 421 993, emailová adresa: obec@osrblie.sk

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018  Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí   /zverejnené 9.7.2018/

Za obecných či miestnych poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov. Vek 25 rokov sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov.

Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov.

Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.

 

 

Comments are closed.