Voľby 2022

KOMUNALNE VOĽBY A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV  29.10.2022

Rozhodnutie predsedu NR SR – vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

KOMUNÁLNE VOĽBY 29.10.2022:

Zverejnenie výsledkov volieb do OZ a volieb starostu obce Osrblie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a voľby do OZ v Osrblí

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

V súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o spôsobe výkonu volebného práva zverejňujeme počet obyvateľov:      Obec Osrblie má 354 obyvateľov s trvalým pobytom ku dňu vyhlásenia volieb – k 10. 06. 2022  

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do samosprávy obcí

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV SR  29.10.2022 :

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva BBSK 

Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov, ktorí sa budú voliť do zastupiteľstva BBSK pre voľby do samosprávnych krajov SR 29.10.2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Comments are closed.