REFERENDUM 2023

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Coat_of_arms_of_Slovakia.svg/116px-Coat_of_arms_of_Slovakia.svg.png Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.          na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023          v čase od 07.00 h do 22.00 h.

Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda

Výsledky referenda 21.1.2023 v obci Osrblie

  • Starosta obce podľa § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil v obci Osrblie pre referendum konané 21.1.2023 jeden volebný okrsok.
  • Volebná miestnosť je určená v zasadačke Obecného úradu, Stredná 230, Osrblie.
  • Obec Osrblie zverejňuje mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:   obec@osrblie.sk
  • Za zapisovateľku Okrskovej volebnej komisie v obci Osrblie bola vymenovaná Libuša Spišiaková, email obec@osrblie.sk, tel. č. 0905 421 993, poštová adresa Obec Osrblie, Stredná 230, 976 45 OSRBLIE
  • emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@osrblie.sk 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNALNE VOĽBY A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV  29.10.2022

Rozhodnutie predsedu NR SR – vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 

KOMUNÁLNE VOĽBY 29.10.2022:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a voľby do OZ v Osrblí

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

V súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o spôsobe výkonu volebného práva zverejňujeme počet obyvateľov:      Obec Osrblie má 354 obyvateľov s trvalým pobytom ku dňu vyhlásenia volieb – k 10. 06. 2022  

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do samosprávy obcí

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV SR  29.10.2022 :

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva BBSK 

Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov, ktorí sa budú voliť do zastupiteľstva BBSK pre voľby do samosprávnych krajov SR 29.10.2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov

 

 

Comments are closed.