Úradná tabuľa obce

ROK 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019  /zverejnené 26.2.2020

Osrblie – URSO – Štandardy kvality za rok 2019  /zverejnené 26.2.2020

ROK 2019:

Rozpočet obce schválený r. 2020  /zverejnené16.12.2019

Rozpočet obce schválený r. 2020-2022 /zverejnené 16.12.2019

Verejná-vyhláška-o-oznámení-miesta-uloženia-písomnosti /zverejnené 27.11.2019/zvesené 12.12.2019/

Návrh rozpočtu r. 2020 /zverejnené 25.11.2019/

Návrh rozpočtu r. 2020, 2021,2022 /zverejnené 25.11.2019/

Návrh VZN č. 2-2019 o odpadoch  /zverejnené 4.11.2019/ zvesené 27.11.2019/

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – rodinný dom v obci Osrblie /zverejnené 23.10.2019/     ZVESENÉ 14.11.2019 – UPUSTENIE OD DRAŽBY

Cenová ponuka na kúpu hotela od Zerrenpach s.r.o. /7.5.2019

Návrh VZN č. 1-2019 o organizácii miestneho referenda /7.5.2019

ROK 2018

Verejná vyhláška o uložení písomností /zverejnené 18.12.2018/

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok /zverejnené 27.8.2018/

Oznámenie o výrube v obci Osrblie /zverejnené 23.4.2018/

Oznámenie o uložení zásielky – Pavlovská Elena, Obec Osrblie /zverejnené 18.4.2018/

ROK 2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Daňový úrad č.k. 102615897/17 /zverejnené 27.12.2017/

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín OK č. 343-17/zverejnené 04.10.2017/

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín OK č. 342-17 /zverejnené 04.10.2017/

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu krovín OK č. 67-17/ zverejnené 16.03.2017/

Zverejnenie zámeru predaja časti pozemku /zv.10.6.2016

Zverejnenie zámeru predaja pozemku/zv. 4.9.2015

Pridaj komentár