Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

V termíne od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 bude prebiehať samosčítanie obyvateľov v SR. Obyvatelia sa sčítajú sami pomocou elektronického formulára na stránke http://www.scitanie.sk/

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, na splnenie povinnosti sčítať sa, môže využiť asistované sčítanie. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021. Naša obec bude mať stanovený termín asistovaného sčítania rozhodnutím predsedu ŠÚ SR, ktorý vám včas oznámime prostredníctvom miestneho rozhlasu a bude trvať 6 týždňov od určeného termínu.

Pre obyvateľov, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nesčítajú sami zriadi obec Osrblie kontaktné miesto v zasadačke obecného úradu, kde bude vo vymedzených hodinách k dispozícii stacionárny asistent sčítania, alebo vás len na vaše požiadanie doma navštívi mobilný asistent sčítania. Informácie o sčítaní obyvateľov budeme priebežne aktualizovať.

Link na najčastejšie otázky k SODB 2021: https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Viac informácií: https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Comments are closed.