ROK 2014

5. decembra 2014  k nám zavítal  Mikuláš

DSCN0493 DSCN0495DSCN0503

DSCN0523DSCN0506 DSCN0510

DSCN0528 DSCN0519DSCN0538

DSCN0533DSCN0532DSCN0539

Október – mesiac úcty k starším

Motto: „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.  Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

 

Slávnostným stretnutím našich starších občanov so zástupcami obce 18.októbra  v hoteli Biatlon sme si pripomenuli mesiac úcty k starším.

2 3 5 6 7 8 3 2

DSCN0319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zablahoželali sme našim občanom, ktorí v tomto roku oslávili okrúhle životné jubileum 60 a viac rokov. 

jubilanti jubilanti 1 jubil 1 jubil 2 jubil 3 jubil 4 jubil 5 jubil 7 jubil 6

                                                                                                                                                                      nad 80.

 

 

 

 

 

 

 

Vzdali sme osobitne úctu našim najstarším občanom, ktorí oslávili svoje narodeniny za krásnou životnou hranicou 80 rokov.

 

 

Privítali sme do života detičky narodené v tomto roku – najmladších občanov našej obce.

deti 1 deti 2 deti 3 deti 4 deti 7

Pripomenuli sme si 70. výročie SNP

DSCN0195Už sedemdesiat rokov uplynulo od zahájenia Slovenského národného povstania.  Aj tento rok sa občania  našej obce stretli pri pamätníku II. sv. vojny v obci, pri pamätných miestach SNP  v miestnej časti Tri vody a v Červenej jame, aby si pripomenuli udalosti, ktoré sa spájajú so Slovenským národným povstaním a vzdali úctu padlým v boji proti nemeckým okupantom. V príhovore predsedu SZPB v Osrblí  p. Milana Daniša sme si pripomenuli  hrdinské činy ľudí, ktorí sa pridali k povstaniu, bojovali v okolitých horách po boku Červenej armády a taktiež pomáhali pri výrobe vojenskej munície v časti Červená jama. Preukázali veľkú statočnosť a vlastenectvo, mnohí z nich sa už domov nevrátili.  Starosta obce Peter Siman spolu s obecným zastupiteľstvom a členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Osrblí položením kvetov a zapálením sviec pri pamätníku v Červenej jame vzdali úctu a vďaku padlým počas SNP.  Nasledoval spev hymny a partizánskych piesní, možno práve tých, ktoré ticho zneli touto dolinou pred 70. rokmi

Športový deň pre deti

IMAG1301 V piatok 27.6.2014 usporiadala naša obec športový deň pre deti  v krásnom prírodnom prostredí lokality Tri vody. Svoje športové nadšenie preukázali v niekoľkých disciplínach, pobavili sa pri vedomostných otázkach a spoločne si zahrali futbal – chlapci proti družstvu dievčat. Deti prejavili dobré orientačné a pozorovacie schopnosti pri hľadaní ukrytých  sladkostí, ktoré po krátkom hľadaní našli vďaka zanechaným stopám v tráve. Na záver si opiekli pri ohni špekačky, dostali sladké odmeny za športové výkony a občerstvili sa minerálkou. Bol to deň plný zážitkov, na ktorý budú deti určite dlho spomínať.

IMAG1052 IMAG1041 IMAG1040 IMAG1039 IMAG1038 IMAG1036 IMAG1029 IMAG1027 IMAG1026 IMAG1021 IMAG1014 IMAG1294 IMAG1293 IMAG1291 IMAG1290 IMAG1289 IMAG1288 IMAG1189 IMAG1175

IMAG1095 IMAG1105 IMAG1117

 

Deň matiekIMAG0125

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. V tento deň si každý z nás spomenie na tú svoju. Našim mamám ďakujeme za ich lásku, nehu, pochopenie a  staroslivosť, ktorou nás sprevádzajú po celý život.  Či sme malí, alebo veľkí, vždy sú mamy prvé, s kým sa chceme podeliť o svoje radosti i starosti. My sme oslávili tento pekný sviatok v našej obci slávnostným posedením s malým občerstvením v hoteli Biatlon.  Po príhovore starostu obce a krátkom kultúrnom programe odovzdali zástupcovia obce každej mamičke kytičku. Posedenie pokračovalo pri veselých pesničkách za doprovodu harmoniky.

DSCN0131DSCN0141DSCN0138

   DSCN0137DSCN0134DSCN0153DSCN0145DSCN0130DSCN0132

DSCN0135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na Deň matiek

Stavanie májov v obci

V predvečer 1. mája sme si v obci pripomenuli ľudovú tradíciu stavanie májov.

Vstávaj dievča hore
sadíme ti máje,
ak hore nevstaneš
mája nedostaneš.
Máj, máj, máj, zelený
pod oblôčkom sadený ….

Aj táto pieseň sa ozývala našou dedinou v stredu 30. apríla, keď  mládenci z DHZ niesli MÁJ, aby ho v strede dediny ozdobený farebnými stužkami postavili pre všetky naše dievčatá a ženy.  Za doprovodu harmoniky a veselého spevu ľudových piesní sa sprievod pomaly uberal dedinou pred budovu obecného úradu, kde mládenci postavili druhý máj. Pre všetkých bol pripravený tradičný Prvomájový guľáš a zábava pokračovala až do večera.

DSCN0067                  DSCN0077

Comments are closed.