ROK 2015

 Akcia Mikuláš 2015

“ Vitaj, vitaj Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš ?“

DSCN0338

DSCN0346 DSCN0347 DSCN0349 DSCN0353 DSCN0356 DSCN0360 DSCN0361 DSCN0363 DSCN0364 DSCN0366 DSCN0367 DSCN0369 DSCN0370 DSCN0372 DSCN0374 DSCN0375 DSCN0378 DSCN0379 DSCN0380 DSCN0381 DSCN0384 DSCN0385

Mesiac úcty k starším „

Čas ráta roky v človeku
a ladí v ňom aj struny
pre ľudskú pieseň odvekú
pre život šťastia plný.

V nedeľu 18. októbra sme pripravili slávnostné stretnutie našich starších občanov  so zástupcami obce v hoteli Zerrenpach v rámci  „Úcty k starším“.

Zablahoželali sme našim občanom, ktorí v tomto roku oslávili okrúhle životné jubileum. 

A privítali sme medzi nami našich najmladších občanov – detičky narodené v tomto roku.

 

Spomienka na SNP

V uplynulých dňoch sme si opäť pripomenuli   významnú udalosť v dejinách našej histórie  – 71. výročie Slovenského národného povstania.  Pietnej spomienky sa zúčastnili zástupcovia obce, členovia SZPB v Osrblí  a občania našej obce vo štvrtok 27. augusta. Položením  kytíc a zapálením sviec pri Pomníku padlých na Strednej ulici  sme vzdali hold všetkým, ktorí za našu slobodu a pokojnú budúcnosť položili svoje životy a poklonili sme sa ich pamiatke.  Pietny akt pokračoval položením kytice pri Pomníku SNP v miestnej časti Tri vody a pri Pamätnom mieste SNP v Červenej jame, kde sme si pripomenuli udalosti, ktoré sa spájajú so Slovenským národným povstaním.   V príhovore predseda SZPB v Osrblí  p. Milan Daniš  pripomenul udalosti, ktoré sa odohrali v týchto miestach pred 71. rokmi, vyzdvihol  hrdinské činy ľudí, ktorí sa pridali k povstaniu. Bojovali v okolitých horách po boku Červenej armády, alebo  pomáhali pri výrobe vojenskej munície práve  na tomto mieste, v časti Červená jama.  Preukázali  veľkú statočnosť a vlastenectvo.  Starosta obce Bc. Peter Siman spolu s poslancami obecného zastupiteľstva a členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Osrblí položením kvetov vzdali úctu a vďaku všetkým, ktorí padli počas bojov v SNP.  

 

Športový deň pre deti

Zástupcovia obce usporiadali v utorok  30. júna za krásneho počasia športový deň pre deti v areáli biatlonového centra.  Svoje športové nadšenie deti  preukázali v niekoľkých disciplínach, pobavili sa pri vedomostných otázkach a spoločne si zahrali futbal s členmi nášho futbalového klubu TJ Partizán Osrblie. Členovia DHZ v Osrblí deťom predviedli v akcii nové hasičské auto IVECO, ktoré zaujalo nielen chlapcov, ale aj dievčatá. Za svoje športové výkony dostali sladké odmeny a najmladším športovcom starosta obce „slávnostne“ odovzdal diplomy.

 

 

Odovzdávanie požiarneho auta IVECO DAILY

Dňa 25.6.2015 našej obci slávnostne odovzdal podpredseda vlády a minister vnútra JUDr. Róbert Kaliňák požiarne vozidlo IVECO DAILY veliteľovi DHZ Patrikovi Sidorovi, ktorý na začiatku návštevy podal ministrovi vnútra hlásenie o nástupe Dobrovoľnej požiarnej jednotky v Osrblí.   Starosta obce Bc. Peter Siman privítal ministra vnútra a predstaviteľov  na pôde obce. V závere návštevy minister vnútra R. Kaliňák odovzdal kľúče od vozidla veliteľovi DHZ v Osrblí, ktorý nové auto spolu so starostom obce s pokrstili šampanským. S vďakou príjímame tento dar.

 

 

 

Deň matiek    DSCN9530

Deň matiek je príležitosťou poďakovať mame za všetku tú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá mama zahrňuje svoje deti,  za opateru, nekonečnú trpezlivosť  obetavosť a pochopenie.  Mamy držia nad svojimi deťmi ochranné ruky od detstva – po celý čas, ako kráčajú životom a ich láskavé oči neochvejne strážia každý ich krok. Či sme malí, alebo veľkí, vždy sú mamy prvé, s kým sa chceme podeliť        o svoje radosti i starosti. My sme oslávili tento pekný sviatok v našej obci slávnostným posedením s malým občerstvením v hoteli Biatlon.  Po príhovore starostu obce a krátkom kultúrnom programe odovzdali zástupcovia obce každej mamičke kytičku. Posedenie pokračovalo pri veselom speve ľudových piesní s doprovodom harmoniky.

 

Stavanie májov

Veselý spev ľudových piesní za doprovodu harmonikárov znel vo štvrtok 30. apríla našou dedinkou. Tradične v predvečer 1. mája mládenci postavili v strede dediny pre naše dievčatá máje zdobené farebnými stužkami. Nechýbal ani Prvomájový guľáš a veselá zábava pokračovala až do večera.

 

Oslavy 70. výročia oslobodenia obce

6. marca uplynulo 70 rokov od oslobodenia našej obce od okupácie nemeckými vojakmi. Spomienkovým zhromaždením zástupcov obce, členov ZO SZPB a našich občanov sme si 6. marca pripomenuli toto významné výročie. Položením vencov k pomníku  sme si uctili pamiatku všetkých padlých vojakov za II. svetovej vojny a hlavne tých, ktorí svoj život ukončili počas oslobodzovacích bojov v okolí našej obce. V príhovore člen SZPB p. Daniš Milan pripomenul udalosti spred 70 rokov, kedy prebiehali kruté boje v okolitých horách za oslobodenie slovenského územia od nemeckej armády. S úctou a vďakou spomíname na všetkých, ktorí na našom území položili svoje životy za našu slobodu.

 

Osrblie sa stalo dejiskom svetových biatlonových súťaží

Posledný januárový a prvý februárový týždeň tohto roku naša obec žila biatlonom. V januári sme hosťovali univerzitných športovcov  27. Svetovej zimnej univerziády 2015 z 31 krajín a začiatkom februára sa v areáli Národného biatlonového centra v Osrblí konalo 6. kolo IBU pohára s účasťou biatlonistov z 28 štátov. Náš kraj aj obec sa dostáva do povedomia mnohých krajín aj prostredníctvom biatlonu, ktorý má v Osrblí dlhé tradície.

Svetová zimná univerziáda je po ZOH druhým najväčším svetovým športovým podujatím.  Najväčší úspech  v slovenskom tíme dosiahla naša domáca reprezentantka z Klubu biatlonu Valaská- Osrblie Paulina Fialková. Po bronze v individuálnych pretekoch na 15 km a zlatej medaile v šprinte na 7,5 km, získala striebornú v stíhacích pretekoch na 10 km. Slovensko vďaka nej získalo v biatlonových súťažiach na Svetovej zimnej univerziáde 2015 tri cenné umiestnenia.

DSCN9117

 

DSCN9120

DSCN9114DSCN9123 DSCN9124

 

5. decembra 2014  k nám zavítal  Mikuláš

DSCN0493 DSCN0495DSCN0503

 

 

 

DSCN0523DSCN0506 DSCN0510

 

 

 

DSCN0528 DSCN0519DSCN0538

 

 

 

DSCN0533DSCN0532DSCN0539

 

 

 

 

 

Október – mesiac úcty k starším

Motto: „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.  Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

 

Slávnostným stretnutím našich starších občanov so zástupcami obce 18.októbra  v hoteli Biatlon sme si pripomenuli mesiac úcty k starším.

2 3 5 6 7 8 3 2

 

 

 

 

 

 

DSCN0319

 

 

 

 

 

Zablahoželali sme našim občanom , ktorí v tomto roku oslávili okrúhle                      životné jubileum 60 a viac rokov. 

jubilanti jubilanti 1 jubil 1 jubil 2 jubil 3 jubil 4 jubil 5 jubil 7 jubil 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     nad 80.Vzdali sme osobitne úctu našim najstarším občanom, ktorí oslávili svoje narodeniny už niekoľkýkrát za krásnou životnou hranicou nad  80 rokov

 

 

Privítali sme do života detičky narodené v tomto roku – najmladších občanov našej obce.

deti 1 deti 2 deti 3 deti 4 deti 7

 

 

 

Pripomenuli sme si 70. výročie SNP

DSCN0195Už sedemdesiat rokov uplynulo od zahájenia Slovenského národného povstania.  Aj tento rok sa občania  našej obce stretli pri pamätníku II. sv. vojny v obci, pri pamätných miestach SNP  v miestnej časti Tri vody a v Červenej jame, aby si pripomenuli udalosti, ktoré sa spájajú so Slovenským národným povstaním a vzdali úctu padlým v boji proti nemeckým okupantom. V príhovore predsedu SZPB v Osrblí  p. Milana Daniša sme si pripomenuli  hrdinské činy ľudí, ktorí sa pridali k povstaniu, bojovali v okolitých horách po boku Červenej armády a taktiež pomáhali pri výrobe vojenskej munície v časti Červená jama. Preukázali veľkú statočnosť a vlastenectvo, mnohí z nich sa už domov nevrátili.  Starosta obce Peter Siman spolu s obecným zastupiteľstvom a členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Osrblí položením kvetov a zapálením sviec pri pamätníku v Červenej jame vzdali úctu a vďaku padlým počas SNP.  Nasledoval spev hymny a partizánskych piesní, možno práve tých, ktoré ticho zneli touto dolinou pred 70. rokmi

 

 

 

 

 

 

 

 

Športový deň pre deti

IMAG1301 V piatok 27.6.2014 usporiadala naša obec športový deň pre deti  v krásnom prírodnom prostredí lokality Tri vody. Svoje športové nadšenie preukázali v niekoľkých disciplínach, pobavili sa pri vedomostných otázkach a spoločne si zahrali futbal – chlapci proti družstvu dievčat. Deti prejavili dobré orientačné a pozorovacie schopnosti pri hľadaní ukrytých  sladkostí, ktoré po krátkom hľadaní našli vďaka zanechaným stopám v tráve. Na záver si opiekli pri ohni špekačky, dostali sladké odmeny za športové výkony a občerstvili sa minerálkou. Bol to deň plný zážitkov, na ktorý budú deti určite dlho spomínať.

IMAG1052 IMAG1041 IMAG1040 IMAG1039 IMAG1038 IMAG1036 IMAG1029 IMAG1027 IMAG1026 IMAG1021 IMAG1014 IMAG1294 IMAG1293 IMAG1291 IMAG1290 IMAG1289 IMAG1288 IMAG1189 IMAG1175

IMAG1095 IMAG1105 IMAG1117

 

 

 

 

 

 

Deň matiekIMAG0125

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. V tento deň si každý z nás spomenie na tú svoju. Našim mamám ďakujeme za ich lásku, nehu, pochopenie a  staroslivosť, ktorou nás sprevádzajú po celý život.  Či sme malí, alebo veľkí, vždy sú mamy prvé, s kým sa chceme podeliť o svoje radosti i starosti. My sme oslávili tento pekný sviatok v našej obci slávnostným posedením s malým občerstvením v hoteli Biatlon.  Po príhovore starostu obce a krátkom kultúrnom programe odovzdali zástupcovia obce každej mamičke kytičku. Posedenie pokračovalo pri veselých pesničkách za doprovodu harmoniky.

DSCN0131DSCN0141DSCN0138

   DSCN0137DSCN0134DSCN0153DSCN0145DSCN0130DSCN0132

DSCN0135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na Deň matiek

 

 

 

Stavanie májov v obci

V predvečer 1. mája sme si v obci pripomenuli ľudovú tradíciu stavanie májov.

Vstávaj dievča hore
sadíme ti máje,
ak hore nevstaneš
mája nedostaneš.
Máj, máj, máj, zelený
pod oblôčkom sadený ….

Aj táto pieseň sa ozývala našou dedinou v stredu 30. apríla, keď  mládenci z DHZ niesli MÁJ, aby ho v strede dediny ozdobený farebnými stužkami postavili pre všetky naše dievčatá a ženy.  Za doprovodu harmoniky a veselého spevu ľudových piesní sa sprievod pomaly uberal dedinou pred budovu obecného úradu, kde mládenci postavili druhý máj. Pre všetkých bol pripravený tradičný Prvomájový guľáš a zábava pokračovala až do večera.

DSCN0067                  DSCN0077

Pridaj komentár