ROK 2016

6. decembra sa deti tešili z príchodu Mikuláša

 

Úcta k starším a uvítanie detí do života

V nedeľu 16. októbra 2016 sme pripravili slávnostné posedenie pre našich starších občanov  so zástupcami obce v hoteli Zerrenpach v rámci  „Úcty k starším“.

 

DSCN1616 - kópia

Gratulovali sme jubilantom, ktorí oslávili v tomto roku svoje životné jubileum. Starosta obce Bc. Peter Siman im poprial do ďalších rokov hlavne dobré zdravie.

DSCN1611 - kópia DSCN1612 - kópia DSCN1613 - kópia DSCN1614 - kópia DSCN1615 - kópia  DSCN1617 - kópia DSCN1618 - kópia DSCN1619 - kópia DSCN1620 - kópia  DSCN1622 - kópia DSCN1623 - kópia DSCN1624 - kópia DSCN1626 DSCN1627 DSCN1628

DSCN1621 - kópia

DSCN1629

 S radosťou sme uvítali medzi nami najmladších občanov našej obce

narodených v roku 2016.

 

XVI. ročník Okresného turistického zrazu seniorov v Osrblí

Za slnečného, ešte letného počasia sa dňa 14.9.2016 v areáli Národného biatlonového centra v Osrblí zišli seniori  okresu Brezno na XVI. ročníku Okresného zrazu turistov seniorov.

Organizátorom XVI. ročníka Okresného zrazu turistov seniorov  bola Okresná organizácia JDS v Brezne a usporiadateľom Základná organizácia JDS v Osrblí a obec Osrblie.  Už od 9. hodiny sa postupne začali napĺňať priestory hlavnej budovy Národného biatlonového centra, v ktorej  pre účastníkov usporiadatelia pripravili 300 miest a na vonkajších priestoroch ďalších 200 miest na sedenie  tak, aby každý účastník mohol v pohodlí  počkať na oficiálny začiatok stretnutia, ktorý bol naplánovaný na 10. hod. Potešilo nás nás , že o Osrblie bol taký enormný záujem, veď 427 účastníkov  a celkový stav s pozvanými prítomnými hosťami a usporiadateľmi  495 účastníkov sa zaraďuje na prvé miesto v hodnotení účastí na jednotlivých ročníkoch OZTS.

V úvode podujatia tajomník ZO JDS Osrblie Ing. Anton Mojžiš privítal všetkých prítomných, obzvlášť vzácnych hostí a to predsedu krajskej organizácie JDS BBSK p. Jána Hlaváča, prednostku Okresného úradu v Brezne p. PhDr. Ingrid Poliakovú, čestného predsedu OO JDS Brezno p. Tibora  Gillu, súčasného predsedu OO JDS v Brezne p. Mgr.Daniela Kianicu, prezidenta SZB p. Tomáša Fuska, čestného občana obce Osrblie a exprezidenta SZB p. Benjamína Leitnera , všetkých starostov okolitých obcí ako aj sponzorov prítomných na podujatí.

V príhovoroch ako prvý vystúpil starosta obce obce p. Bc. Peter Siman.  V krátkosti oboznámil prítomných s  históriou obce, ktorá je značne bohatá. Poukázal na jej postupný rozvoj, ako sa z malej komorskej baníckej a hlavne drevorubačskej osady (Osrbliansky handel)  postupne vyvinula  na obec, ktorá je v súčasnosti známa nielen v rámci okresu, kraja, Slovenskej republiky ale i medzinárodne. V ďalšej časti vystúpil predseda OO JDS Mgr. Daniel Kianica, ktorý poukázal na význam organizovania turistických akcií pre upevnenie kondície a celkového zdravia seniorov, ako aj na priateľské stretnutia so svojimi spolužiakmi , bývalými  spolupracovníkmi, spolurodákmi a inými známymi a zároveň oficiálne otvoril XVI. ročník OZTS v Osrblí. V úvodnej časti ešte vystúpili a svojimi príhovormi účastníkov pozdravili predseda KO JDS BBSK, pán Ján Hlaváč, prednostka Okresného úradu v Brezne p. PhDr. Ingrid Poliaková, čestný predseda OO JDS Brezno p. Tibor Gilla,  za starostov a Okresnú radu SMER vystúpil p. Bohuslav Nemky a príhovory ukončil predseda ZO JDS Osrblie p. Milan Daniš.

Po oficiálnom otvorení XVI. ročníka OZTS tajomník ZO JDS Osrblie p. Ing. Anton Mojžiš oboznámil prítomných účastníkov s jednotlivými turistickými trasami ako aj s ďalšou organizáciou celého podujatia. V rámci turistickej vychádzky boli  pripravené podľa náročnosti tri trasy:

Trasa č. 1
Dĺžka trasy – 1,5 km – bola najkratšou trasou a možno ju nazvať duchovno-rozjímacou. Sprievodcami tejto trasy boli naši členovia a to p. Božena Schvarcbacherová a p. Marián Babčan. Účastníci počas trasy navštívili miestny rímsko- katolícky kostol Navštívenia Panny Márie, kde si prezreli celý interiér  a sprievodkyňa ich detailne oboznámila s históriou tohto stánku a vzácnymi exponátmi umiestnenými v kostole. No a už keď boli v kostole a bola prítomná aj pani organistka, spoločne si zaspievali tri kresťanské piesne. Po krátkom odpočinku trasa pokračovala ďalej po obecných komunikáciách, kde si pozreli staršie ako aj novobudované objekty.
Trasa č. 2.
Dĺžka trasy: 2,2 km – bola stredne náročnou trasou. Viedla po obecných komunikáciách a možno ju nazvať trasou poznávacia. Sprievodcami trasy boli p. Ing. Pavol Krupa a p. Vladimír Stipankovich. Účastníci sa postupne oboznámili s s týmito objektmi : klub Biatlonu, byt učiteľa,  horná škola z roku 1896, rímsko- katolícky kostol z roku 1935, dolná škola z roku 1931, v súčasnosti Dom smutku, obecná pumpa, stará zvonica z roku 1889, prvá škola , asi z roku okolo 1815, obecný úrad, nová požiarna zbrojnica, stará hasičňa z roku 1932 ako aj domy a priestory, v ktorých sa v roku 1985 natáčal film“ Iná láska“ s hlavným predstaviteľom Marošom Kramárom. Trasa ďalej viedla dole Strednou ulicou popri pamätníku padlých z I. a II. svetovej vojny, popri krížu v strede obce, pamätnej tabuli na dome č. 52 v ktorej dňa 27.12.1944  príslušníci Vlasovej armády, prezlečený za partizánov zastrelili poručíka partizánského štábu, pričom pri prestrelke prišiel o život aj náš spoluobčan Ján Spišiak z toho istého domu..
Trasa č.3
Dĺžka trasy 4,6 km – bola najdlhšou trasou, terén mierne zvlnený a bola určená pre turistou, ktorým neprekáža 1,5-2 hodinová túra. Trasu možno nazvať vyhliadkovo – zdravotnú, 2/3 išla v lesnom poraste, čistý vzduch a dostatočné množstvo kyslíka boli zárukou dobrého dýchania. Trasou na niekoľkých miestach bolo možné obdivovať panorámu obce zhora. Osviežiť sa mohli pramenistou vodou z miestnych studničiek a trochu oddýchnuť v altánku nad miestnym pohostinstvom.  Posledná tretia tretina trasy viedla po miestnych komunikáciách. Sprievodcami trasy boli p. Ing. Jaroslav Mojžiš a Pavel Leitner

Po absolvovaní jednotlivých trás sa všetci účastníci vrátili do areálu Národného biatlonového centra, kde si pochutili na kotlíkovom guľáši a pri dobrej muzike program pokračoval nefornálnymi rozhovormi s priateľmi , bývalými spolupracovníkmi a známymi. V popoludňajších hodinách nás prišiel pozdraviť aj poslanec BBSK p. Jozef Tokár. Krásne letné počasie vyháňalo postupne čím viac účastníkov na vonkajšie priestory, načo  usporiadatelia reagovali premiestnením 1/3 pivných setov z hlavnej haly na vonkajšie priestory. Melódie  ľudových piesní však neudržali tancu chtivých účastníkov dlho na mieste a postupne sa kolo s tancujúcimi rozrastalo a prišla na rad aj povestná „mašinka“.

Bola skvelá nálada a tak veľmi nám bolo ľúto, že podľa programu o 14.30 bolo nutné zábavu prerušiť, vyhodnotiť podujatie a odovzdať  Ďakovné  listy  Predsedníctva OO JDS Brezno a Pamätné  listy ZO JDS Osrblie a obce Osrblie za účasť na XVI.ročníku Okresného zrazu turistov seniorov.

Predsedníctvo OO JDS Brezno udelilo Ďakovný list – obci Osrblie, ZO JDS Osrblie, Slovenskému zväzu biatlonu, čestnému občanovi obce Osrblie a exprezidentovi SZB p. Benjamínovi Leitnerovi, ktoré si prebrali z rúk  predsedu OO JDS Brezno p. Mgr. Daniela Kianicu.

Pamätné listy ZO JDS a obce Osrblie za účasť na XVI. ročníku si z rúk predsedu ZO JDS Osrblie p. Milana Daniša a zástupcu starostu p. Daniela Kňazíka postupne prevzali všetci 17  predsedovia základných organizácií okresu Brezno, alebo ich zástupcovia a jednej mestskej organizácie.

Po udelení ďakovných a pamätných listov predseda OO JDS p. Mgr. Daniel Kianica zhodnotil celý priebeh podujatia, vyhodnotil ho ako veľmi úspešný, poďakoval sa usporiadateľom za organizáciu a oficiálne XVI. ročník Okresného zrazu turistov ukončil.

I keď oficiálne podujatie bolo ukončené, muzika však hrala ďalej a zábava pokračovala. Veru ťažko sa niektorým účastníkom odchádzalo z tak milej spoločnosti, no museli sa prispôsobiť  na vopred dojednané  odchody autobusov.

XVI. ročník OZTS sa skončil a už teraz sa tešíme na XVII. ročník, kedy štafetu usporiadateľstva prevezme ďalšia základná organizácia JDS okresu Brezno.

                                                                  Ing. Anton Mojžiš, tajomník  ZO JDS Osrblie

 

Spomienkový pietny akt z príležitosti výročia SNP

Pietnej spomienky sa zúčastnili zástupcovia obce, členovia SZPB v Osrblí  a naši občania v piatok 26. augusta. Položením  kytíc pri Pomníku padlých na Strednej ulici  sme vzdali hold všetkým, ktorí za našu slobodu a pokojnú budúcnosť položili svoje životy a poklonili sme sa ich pamiatke.  Pietny akt pokračoval položením kytice pri Pomníku SNP v časti Tri vody a pri Pamätnom mieste SNP v Červenej jame, kde sme si pripomenuli udalosti, ktoré sa spájajú so Slovenským národným povstaním.   V príhovore predseda SZPB v Osrblí  pán Milan Daniš  pripomenul udalosti, ktoré sa odohrali v týchto miestach pred 72. rokmi. Zástupca starostu obce Daniel Kňazík v príhovore vyzdvihol hrdinské činy a vlastenectvo ľudí, ktorí sa pridali k povstaniu a bojovali v okolitých horách po boku Červenej armády a pomáhali pri výrobe munície práve na tomto mieste v Červenej  jame. Položením kvetov sme vzdali úctu a vďaku všetkým, ktorí padli počas bojov v SNP.


 

 

Oslavy 90. výročia Dobrovoľného hasičského zboru v OSRBLÍ

https://www.vucbb.sk/Portals/0/BB/uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora.jpg

Dňa 3. júla 2016 sa konali v našej obci oslavy 90. výročia založenia DHZ v Osrblí, ktoré začali slávnostným sprievodom obcou, položením kytice k pomníku padlých vojakov. Pokračovali svätou omšou v miestnom kostole a slávnostnou členskou schôdzou v priestoroch NBC Osrblie za účasti bývalých i súčasných členov DHZ v Osrblí, starostov obcí, veliteľov DHZ a predsedov DHZ požiarneho okrsku. Pozvanie prijali i zástupcovia HaZZ v Brezne pplk. Ing. Ivan Švantner a mjr. Ing. Roman Borčin,  poslanec BBSK Ing. Jaroslav Demian, p. Medveď Marián, p. Turňa Peter,  čestný občan obce Osrblie p. Benjamín Leitner, prezident SZB Ing. Tomáš Fusko  a ostatní pozvaní hostia. Po slávnostnom príhovore starostu obce Osrblie Bc. Petra Simana, predsedu DHZO Osrblie Antona Schwarzbachera, riaditeľa HaZZ v Brezne pplk. Ing. Ivana Švantnera, Ing. Antona Mojžiša, p. Petra Turňu nasledovalo udeľovanie pozdravných listov, ďakovných listov a medailí ako ocenenie za dlhodobú a aktívnu prácu v DHZO Osrblie jeho bývalým i súčasným členom. Veliteľ požiarneho okrsku Marián Medveď odovzdal ocenenie za príkladnú prácu našim členom DHZO – predsedovi Antonovi Schwarzbacherovi, veliteľovi Patrikovi Sidorovi, Jurajovi Leitnerovi, Petrovi Spišiakovi. Členovia DHZO Osrblie získali ocenenie za príkladnú prácu  a organizáciu previerok v roku 2015, ktoré im odovzdal p. Medveď.  Za aktívnu pomoc pri príprave a organizovaní osláv 90. výročia DHZO Osrblie boli ocenení ďalší členovia DHZO. Po oficiálnej časti pokračoval program ukážkami požiarnych útokov  družstva mužov za pomoci starej ručnej hasičskej striekačky Keiger z roku 1939. Po nich predviedlo ukážku požiarneho útoku družstvo žien, ktoré podali rovnako dobré výkony s výborným časom. Naši hasiči predviedli účastníkom osláv hasičskú techniku od najstaršej,  po úplne nové zásahové vozidlo IVECO DAILY, ktoré nám v r. 2015 odovzdal minister vnútra Róbert Kaliňák. Oslavy pokračovali slávnostným obedom, kultúrny program predviedol folklórny súbor Kýčera z Čierneho Balogu, ktorý ocenili pozvaní hostia dlhým potleskom.

Zabezpečenie organizácie osláv 90. výročia Dobrovoľného hasičského zboru obce Osrblie finančne podporil BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, za čo mu patrí naše poďakovanie.

Taktiež ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí finančne prispeli na zabezpečenie osláv. Mnohí z nich finančne podporujú náš DHZO počas celého roka. Aj touto cestou im naši hasiči vyslovujú úprimné poďakovanie.

ŠPORTOVÝ DEŇ PRE DETI 2016

Obec pripravila pre deti na záver školského roku 29. júna športové popoludnie spojené s oslavou medzinárodného dňa detí v areáli NBC v Osrblí. Po krátkom privítaní detí a ich rodičov zástupcom obce Danielom Kňazíkom začali rôzne súťaže, ktoré pre nich pripravili poslanci OZ. Najmenšie deti hádzali krúžky na cieľ, kreslili kriedami na asfalt, pretekali sa na odrážadlách, trojkolkách, bicykloch. Pre staršie  deti bola pripravená streľba zo vzduchovky na cieľ, hľadali ukrytý (sladký) poklad. Predseda DHZO v Osrblí Anton Schwarzbacher deti oboznámil s vybavením zásahového požiarneho vozidla Iveco Daily, členovia DHZO predviedli ukážku zásahu požiarneho družstva  pri hasení požiaru. Všetky deti dostali balíček sladkostí ako odmenu za športové výkony a dobré vysvedčenie.

DEŇ MATIEK   2016 

DSCN0497Deň matiek je príležitosťou poďakovať mame za všetku jej starostlivosť, lásku a nehu, ktorou každá mama zahrňuje svoje deti,  za opateru, nekonečnú trpezlivosť, obetavosť a pochopenie.  Mamy držia nad svojimi deťmi ochranné ruky od detstva po celý čas ako kráčajú životom a ich láskavé oči neochvejne strážia každý ich krok. Či sme malí, alebo veľkí, vždy sú mamy prvé s kým sa chceme podeliť o svoje radosti i starosti. My sme oslávili tento pekný sviatok v našej obci slávnostným posedením s malým občerstvením v hoteli Zerrenpach.  Po príhovore starostu obce Bc. Petra Simana odovzdali zástupcovia obce každej mamičke ružičku. Posedenie pokračovalo pri veselom speve ľudových piesní a tanečnom vystúpení folklórneho súboru Kýčera z Čierneho Balogu.

 

STAVANIE MÁJOV

V predvečer 1. mája mládenci z DHZO postavili v strede dediny a pred obecným úradom pre naše dievčatá máje zdobené farebnými stužkami. Tradičný sprievod prešiel obcou  za spevu veselých ľudových piesní v doprovode harmonikárov pred obecný úrad, kde sa podával prvomájový guľáš.

71. výročie oslobodenia našej obce

6. marca 2016 sme si pripomenuli oslobodenie našej obce od nemeckých okupantov v II. svetovej vojne.  Položením vencov k pomníku  padlých vojakov zástupcovia obce, členovia ZO SZPB a naši občania si uctili pamiatku všetkých, ktorí svoj život ukončili počas oslobodzovacích bojov v okolí našej obce. V príhovore predseda SZPB p. Daniš Milan pripomenul udalosti spred 71 rokov,  kedy prebiehali kruté boje v okolitých horách za oslobodenie nášho územia od nemeckej armády. S úctou a vďakou spomíname na všetkých, ktorí počas bojov na našom území položili svoje životy.

DSCN0626 DSCN0609 DSCN0610 DSCN0612 DSCN0615 DSCN0619 DSCN0622 DSCN0620 DSCN0621 DSCN0627

Comments are closed.