Oznamy

 

Oznam o verejnom zasadnutí OZ 8.9.2021/zver. 6.9.2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Výsledky rozboru pitnej vody v obci Osrblie

Podľa vyjadrenia Stredoslov. vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. Banská Bystrica v Osrblí sa robí rozbor pitnej vody a to monitoring kvality 3 krát ročne minimálny rozbor a 1 krát ročne úplný rozbor. Kvalita vody v obci Osrblie je dlhodobo výborná po chemickej aj po mikrobiologickej stránke. Z prehľadu výsledkov za 10 posledných rokov bol 2x prekročený ukazovateľ „voľný chlór“.  Limit je 0,3 mg/l a tento bol mierne prekročený raz v r. 2014 a raz v r. 2019.  Uvedené vyjadrenie nám zaslala vedúca laboratória StVPS a.s. Banská Bystrica.

Úplný rozbor pitnej vody v obci Osrblie z 1.2.2021 /zverej.22.3.2021

Oznámenie termínu odpočtov vodomerov -STVPS a.s./zverej. 2.12.2020/

ZŠ Valaská informuje žiakov a rodičov /zverejnené 30.3.2020

Rozpis zberu separovaného odpadu 2020

Protipožiarne kontroly v obci Osrblie od 13.10.2019

Rozpis zberu separovaného odpadu v r. 2019

Oznam pre občanov – výzva OR HaZZ Brezno

 

Komunálne voľby 2014 – Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov do OZ

Komunálne voľby 2014 – Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Komunálne voľby 2014 – Zverejnenie počtu obyvateľov obce

Komunálne voľby 2014 – Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu

Comments are closed.