Kompetencie obce

Obec Osrblie v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4.3.2014 MF SR o štandardoch pre IS verejnej správy uvádza na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb vyplývajúcich z osobitných predpisov:      Kompetencie obce

Comments are closed.