Informácie COVID-19

Na základe uznesenia Vlády SR č. 160 zo dňa 17.03.2021 bol opakovane predĺžený NÚDZOVÝ STAV o 40 dní na celom území SR s účinnosťou od 20.03.2021 do 28.4.2021:

celé uznesenie Vlády SR č. 160 zo dňa 17.3.2021: https://www.osrblie.sk/wp-content/uploads/2021/03/uznesenie-vlady-c.-160-zo-17.3.2021.pdf

https://www.health.gov.sk/Clanok?cpvod-19-17-03-2021-nudzovy-stav-zakony

Od 8. februára 2021 je predĺžený núdzový stav. Menia sa nariadenia k zákazu vychádzania, k potrebe testovania na COVID-19, no zmeny sú aj v opatreniach pre zamestnancov, pre školy či pre osoby v domácej izolácii. Do platnosti vstupuje nový COVID automat. Všetky informácie sú aktuálne dostupné vo vyhláške (čiastka 19/2021) Úradu verejného zdravotníctva SR (PDF, 741 kB)

Prehľad najdôležitejších zmien od 8.2.2021

 • od 8. februára 2021 začína platiť COVID automat, okresy na Slovensku sú rozdelné podľa aktuálnej rizikovosti (4. stupne varovania),
 • zamestnanci škôl a školských zariadení na území celej SR sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa budú musieť preukázať negatívnym (RT-PCR alebo antigénovým) testom na COVID-19, nie starším ako 7 dní,
 • ostatným zamestnávateľom sa nariaďuje zakázať vstup zamestnancov do ich priestorov. Výnimky, za akých môže ísť zamestnanec do práce sa delia podľa okresov/v akom stupni varovania sú (pozor, treba sa riadiť opatreniami platnými  „v najhoršom okrese“, ak ním čo i len prechádzate do práce):
  • od 10. feburára 2021 sa zamestnanci v okresoch stupňa varovania III a IV musia vedieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní,
  • od 15. feburára 2021 sa zamestnanci v okresoch stupňa varovania II musia vedieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 14 dní,
  • od 15. feburára 2021 sa zamestnanci v okresoch stupňa varovania I musia vedieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 21 dní,
 • cesta do zamestnania prostredníctvom MHD, regionálnym autobusom či vlakom je povolená len s negatívym testom na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 7 dní (neberie sa ohľad na okres či stupeň varovania),
 • mení sa absolvovanie 10 dňovej izolácie po príchode na SR z rizikových krajín na 14 dňovú, 
 • mení sa deň, kedy má byť osoba po príchode z rizikových krajín testovaná RT-PCR testom a to z piateho dňa na ôsmy deň,
 • 14 dňová izolácia platí aj v prípade úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou, aj keď je výsledok RT-PCR testu negatívny,
 • otvoriť sa môžu aj záhradkárstva či opravovne šatstva,
 • môžu sa realizovať športové podujatia, ktoré trvajú viac ako štyri dni (bez obecenstva), vstup do priestrov (ako plaváreň, hala a iné) je povolený len s negatívnym RT-PCR testom nie starší ako 24 hodín, pri výstupe len s negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom nie starší ako 12 hodín,
 • ruší sa povinnosť preukázať sa testom na cestu do prírody v rámci okresu, avšak pobyt v prírode mimo okresu (nie v čiernej fáze) je povolený len s negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 7 dní.

viac informácií získate na stránke: https://korona.gov.sk/

Zákaz vychádzania platný od 1. januára do 26. januára 2021 sa opätovne predĺžuje od 27. januára 2021.

Vláda SR zverejnila dňa 17.1.2021 uznesenie č. 30/2021 (PDF, 346 kB) s doplňujúcim uznesením č. 44/2021 (PDF, 290 kB) zo dňa 20.1.2021, ktoré definujú opatrenia a ich zmeny v najbližšom období až do 7. februára 2021, prijaté za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku. Upozornenie

Od 27. januára 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 nasledujúcej noci platí prísny zákaz vychádzania a to až do 2. februára 2021.
Od 3. do 7. februára 2021 bude zákaz naďalej platiť v 37 najviac postihnutých okresoch
, bližšie informácie po kliknutí na link:

https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania/

Zákaz vychádzania – platnosť nariadenia od 1.1.2021 do 24.1.2021 https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania/

Comments are closed.