História obce

Verejný obstarávateľ: OBEC OSRBLIE

Sídlo: Stredná 230, 976 45 Osrblie

Štatutárny zástupca: Bc. Peter Siman, starosta obce

Tel. : 048 /6179 129, 0905 421 993

Email: obec@osrblie.sk

IČO: 00313661

DIČ: 2021169942

obec nie je platiteľom DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SKSK55 5600 0000 0020 0576 5001

Pridaj komentár