História obce

HISTÓRIA  A  SÚČASNOSŤ                                      

Začiatky histórie obce Osrblie  (názov obce z roku 1580 OS-TASCH, od roku 1622 ZERRENPACH a od roku 1780 OSRBLIE) siahajú do 2. polovice 15. storočia a sú späté s ťažbou železnej rudy. Obyvatelia sa zaoberali baníctvom, výrobou železa a olova, uhliarstvom a drevorubačstvom. Ich spôsob obživy symbolizuje aj erb obce, v ktorom sa nachádzajú dve strieborné banícke kladivká so zlatými rúčkami a strieborná sekera so zlatou násadou. Pôvodnými obyvateľmi boli Nemci. Stopy po nich môžeme nájsť v menách ešte žijúcich občanov našej obce.

Od roku 1795 pracoval pri potoku Osrblianka železný hámor na ťahanie železa. V roku 1813 bol rekonštruovaný na výrobu drôtu, neskôr sa tu vyrábali nože a meče. Drôt sa vyrábal ťahaním z tenkých kovaných železných prútov. Drôtovňa pracovala do roku 1821, potom sa v nej vyrábalo len tyčové železo. Od roku 1828 bol v Osrblí v prevádzke vykúvací hámor. V rokoch 1840 – 1842 na jeho mieste vznikla prvá valcovňa tyčového železa v rámci Hrončianskeho železiarskeho komplexu s jednou valcovacou traťou. Spracovávala „cágle“  (polotovary) zo skujňovacieho hámora v Hronci, vyrábala pásové, štvorcové, guľaté tyčové železo. Osrblianska valcovňa sa stala spolu s Hroncom najmodernejšou časťou podniku. V 60. rokoch 19. stor. je popri Piesku a Podbrezovej jednou z troch hlavných valcovní Hrončianskych železiarní, jehného z najväčších podnikov vo vtedajšom Uhorsku.  Energetickým zdrojom tejto továrničky bola voda, ktorá tiekla kanálom z  doliny Hruškovo. Valcovňu odstavili v rámci prestavby erárnych železiarní Hronec – Podbrezová v rokoch 1881 – 1885. Celý komplex stál v hrončianskej doline asi 150 m od  kaplnky Anjela strážcu (z r. 1951) smerom k Osrbliu.

Pamiatkou na významnú železiarsku históriu obce sú zvyšky vysokej pece vykurovanej dreveným uhlím z roku 1795 v lokalite Tri Vody, kde sa tavila železná ruda.  Dňa 9. augusta 1935 zažila naša dedina vzácnu návštevu – bulharského cára Coburga, ktorý si prezrel zrúcaniny  vysokej pece.  Vysokú pec v roku 1975 okresná pamiatková správa rekonštruovala podľa pôvodného stavu do výšky 8,5 m.  Názov Tri Vody je odvodený od sútoku troch potokov z dolín Gazdovej, Prostrednej a Hámornej, ktoré sa na začiatku osady zlievajú do jedného potoka nazývaného Osrblianka. Táto časť obce leží v prekrásnej prírode a je často navštevovaná domácimi a zahraničnými návštevníkmi. Tri Vody sú vzdialené asi 45 minút chôdze asfaltovou cestou z Osrblia na juh.

Na potoku Osrblianka bola v roku 1867 postavená vodná nádrž – tajch na plavenie dreva, ktoré sa splavovalo asi do roku 1917, kedy sa vybudovala lesná úzkokoľajná železnica z Hronca cez Osrblie až na Tri Vody.

Sakrálnou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie s drevenou plastikou z druhej polovice 15. storočia (Panna Mária s Ježiškom), ktorá pochádza  z pôvodného dreveného kostolíka. Bol prestavaný v roku 1935 zo staršieho sakrálneho objektu.

Kaplnka “Svätej trojice” sa nachádza na hornom konci obce, smer Tri Vody – na pravej strane vodného toku Osrblianka a bola postavená  v roku 1863 občanom obce Osrblie, ktorého meno nie je známe.

Návštevníkov obce určite zaujme aj pôvodná ľudová architektúra v podobe malebných dreveníc.

V roku 1996 zasiahla obec silná veterná smršť, ktorá spôsobila obrovské škody na okolitých lesoch a majetkoch. Na pamiatku a ochranu pred ničivou silou prírody postavili členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Osrblie kríž na vrchu Štompová skala.

Príroda ponúka možnosti letnej i zimnej turistiky a v jej okolí sú vybudované chodníky pre peších k studničkám a prameňom, cyklistické trasy.

Novodobú históriu obce reprezentuje populárny biatlonový šport, ktorý má v Osrblí trvalé miesto a podporu všetkých obyvateľov. Areál funguje pod názvom Národné biatlonové centrum a Slovenský zväz biatlonu v ňom vytvára  materiálno-technické aj športové podmienky pre súťaže a tréning biatlonistov v lete i v zime. Areál je dejiskom organizovania mnohých vrcholových medzinárodných podujatí v biatlone. Náš kraj a naša obec sa dostáva do povedomia ľudí doma i v zahraničí aj prostredníctvom biatlonu, ktorý má v Osrblí dlhé tradície.

V roku 1997 sa v Osrblí konali Majstrovstvá sveta v biatlone. Každý rok je  v NBC Osrblie  usporiadné niekoľko významných európskych i svetových súťaží. Významné podujatia biatlonového športu boli organizované v NBC Osrblie aj v posledných rokoch.  V januári 2015 sme hosťovali univerzitných športovcov  27. Svetovej zimnej univerziády 2015 z 31 krajín a začiatkom februára sa v areáli Národného biatlonového centra v Osrblí konalo 6. kolo IBU pohára s účasťou biatlonistov z 28 štátov.  Svetová zimná univerziáda je po ZOH druhým najväčším svetovým športovým podujatím.  Najväčší úspech  v slovenskom tíme dosiahla naša domáca reprezentantka z Klubu biatlonu Valaská- Osrblie Paulina Fialková. Po bronze v individuálnych pretekoch na 15 km a zlatej medaile v šprinte na 7,5 km, získala striebornú v stíhacích pretekoch na 10 km. Slovensko vďaka nej získalo v biatlonových súťažiach na Svetovej zimnej univerziáde 2015 tri cenné medailové umiestnenia.

Ubytovanie je možné priamo v areáli. Zrekonštruovaný hotel ponúka možnosť využitia počas celého roka na rôzne aktivity a trávenie letnej i zimnej dovolenky. Ďalšie možnosti ubytovania v obci sú v súkromí – v penziónoch, apartmánoch a privátoch.

Pridaj komentár