Harmonogram zberu komunálneho odpadu z domácností

Obec Osrblie prešla od 1.11.2021 na zmenu systému zberu komunálneho odpadu, ktorý bude zabezpečovať spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota. Každá domácnosť obdrží 240 l plastovú nádobu na komunálny odpad a túto v deň zberu KO vyloží pred rodinný dom, odkiaľ zberné auto spoločnosti Brantner s.r.o. komunálny odpad z nádoby vysype. Žiadame všetkých vlastníkov nehnuteľností, aby nádoby s odpadom vykladali na bezpečné miesto čím najbližšie k okraju cestnej komunikácie. Občania, ktorí majú nehnuteľnosti v bočných uličkách vyložia nádoby s komunálnym odpadom na najbližšie miesto k hlavnej ceste.

Zber komunálneho odpadu z domácností bude prebiehať v roku 2022 v dvojtýždňových intervaloch každý nepárny týždeň vždy v pondelok.

Najbližší termín zberu KO v našej obci je v pondelok 15.8.2022

Termíny zvozu KO v našej obci pre rok 2022:

JANUÁR                 17.01.2022

                              31.01.2022

FEBRUÁR               14.02.2022

                              28.02.2022

MAREC                   14.03.2022

                              28.03.2022

APRÍL                     11.04.2022

                              25.04.2022

MÁJ                        09.05.2022

                              23.05.2022

JÚN                        07.06.2022

                               20.06.2022

JÚL                         04.07.2022

                              18.07.2022

AUGUST                  01.08.2022

                              15.08.2022

                              26.08.2022

SEPTEMBER            12.09.2022

                              26.09.2022

OKTÓBER               10.10.2022

                              24.10.2022

NOVEMBER             07.11.2022

                              21.11.2022

DECEMBER             05.12.2022

                             19.12.2022

Občanov o termíne zvozu komunálneho odpadu  bude obec  informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Harmonogram zberu komunálneho odpadu z domácností

Comments are closed.