Harmonogram zberu komunálneho odpadu z domácností od 1.11.2021

Obec Osrblie prechádza od 1.11.2021 na zmenu systému zberu komunálneho odpadu, ktorý bude zabezpečovať spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota. Každá domácnosť obdrží 240 l plastovú nádobu na komunálny odpad a túto v deň zberu KO vyloží pred rodinný dom, odkiaľ zberné auto spoločnosti Brantner s.r.o. komunálny odpad z nádoby vysype. Žiadame všetkých vlastníkov nehnuteľností, aby nádoby s odpadom vykladali na bezpečné miesto čím najbližšie k okraju cestnej komunikácie. Občania, ktorí majú nehnuteľnosti v bočných uličkách vyložia nádoby s komunálnym odpadom na najbližšie miesto k hlavnej ceste.

Zber komunálneho odpadu z domácností bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch každý párny týždeň vždy v pondelok:

najbližší termín zberu KO v našej obci je v pondelok 29.11.2021

nasledujúci termín zberu 13.12.2021, 27.12.2021

Harmonogram zberu KO na rok 2022 bude vypracovaný v mesiaci december 2021.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Harmonogram zberu komunálneho odpadu z domácností od 1.11.2021

Comments are closed.