Verejné obstarávanie – zákazky podľa §9 odst. 9 zák. č. 25/2006 Z.z.

Podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov Obec Osrblie zverejňuje informácie a dokumenty z verejného obstarávania :

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní – súhrnná správa za 4. štvrťrok 2014

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní – súhrnná správa za 1. štvrťrok 2014

Pridaj komentár