Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam v znení neskorších predpisov

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211-2000 Z.z.

Žiadosť o sprístupnenie informácii podľa zákona č. 211-2000 Z.z. v z.n.p.

Zákon o slobodnom pristupe k informáciám č. 211/2000 Z. z.

Pridaj komentár