Dokumenty

ROK 2021

Osrblie – URSO – štandardy kvality za rok 2020 /zverejnené 15.2.2021/

 

ROK 2020

Realizované projekty v obci Osrblie:    „Rekonštrukcia kultúrneho domu – zateplenie, okná, vstup. dvere“ projekt bol realizovaný  vďaka finančnej podpore predsedu vlády SR Petra Pellegriniho /zverejnené 31.12.2021/           

 

ROK 2019

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2018    /zverejnené 6.6.2019

Výročná správa obce Osrblie 2018/ zverejnené 6.6.2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018  /zverejnené 26.2.2019/

 

ROK 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2019/ zverejnené 27.12.2018/

Realizované projekty v obci Osrblie:   Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Osrblie – projekt „Rozhlasová ústredňa s príslušenstvom“ bol zrealizovaný vďaka podpore BBSK: 

Správa o realizácii projektu s finančnou podporou BBSK /zverejnené 28.12.2021/

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018 /zverejnené 15.7.2018/

rok 2017:

 

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce Osrblie na II.polrok 2017 (zverejnené 10.6.2017)

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na I.polrok 2017

VZN č. 2-2016 o chove zvierat na území obce platné od 1.1.2017

VZN 1-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO platné od 1.1.2017

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 -HK

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015

 

 

Pridaj komentár