Dokumenty

ROK 2021

Osrblie – URSO – štandardy kvality za rok 2020 /zverejnené 15.2.2021/

 

ROK 2020

Realizované projekty v obci Osrblie:    „Rekonštrukcia kultúrneho domu – zateplenie, okná, vstup. dvere“ projekt bol realizovaný  vďaka finančnej podpore predsedu vlády SR Petra Pellegriniho /zverejnené 31.12.2021/           

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2019/zverejnené 11.5.2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019  /zverejnené 26.2.2020

Osrblie – URSO – Štandardy kvality za rok 2019  /zverejnené 26.2.2020

 

ROK 2019

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2018    /zverejnené 6.6.2018

Výročná správa obce Osrblie 2018/ zverejnené 6.6.2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018  /zverejnené 26.2.2019/

 

ROK 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2019/ zverejnené 27.12.2018/

Realizované projekty v obci Osrblie:   Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Osrblie – projekt „Rozhlasová ústredňa s príslušenstvom“ bol zrealizovaný vďaka podpore BBSK:  Správa o realizácii projektu s finančnou podporou BBSK /zverejnené 28.12.2021/

Návrh rozpočtu 2019 /zverejnené 01.12.2018/

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018 /zverejnené 15.7.2018/

rok 2017:

Finančný rozpočet 2018  – schválený 15.12.2017 uznesením č. 30/2017 (zverejnené 16.12.2017)

Návrh finančného rozpočtu 2018  (zverejnené 30.11.2017)

VZN o miestnych daniach a poplatkoch 1-2017 (zverejnené 30.11.2017)

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce Osrblie na II.polrok 2017 (zverejnené 10.6.2017)

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2016 (zverejnené 28.6.2017)

Výročná správa 2016  /zverejnené  10.6.2017/

Finančný rozpočet obce pre rok 2017  (schválené 15.12.2016)

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na I.polrok 2017

VZN č. 2-2016 o chove zvierat na území obce platné od 1.1.2017

VZN 1-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO platné od 1.1.2017

Audit účtovnej závierky za rok 2015

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 -HK

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2015

Výročná správa 2015

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016

Finančný rozpočet obce r. 2016

Správa o overení auditu za r. 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2014

Žák Peter – Oznámenia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 1

Rozpočet obce príjmy – 2015

Rozpočet obce výdavky – 2015

Pridaj komentár