Author Archives: Iveta Kňazíková

Obec Osrblie vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie, ktoré sa uskutoční 1. septembra 2022 na futbalovom ihrisku v Osrblí, program začína o 15:30 hod. PROGRAM 15:30 vystúpenie tanečnej školy TANČEKOVO 16:00 ĽH Čerešienka 17:00 zábavno – humorná  ľudová skupina ŠČAMBA 18:00 … Continue reading

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina oznamuje, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta v našej obci v dňoch … Continue reading

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22.6.2022 do 30.8.2022

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov  30.8.2022/ zverejnené 30.8.2022 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okrese Brezno od 22.6.2022/ zverejné 22.6.2022

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22.6.2022 do 30.8.2022

OCHRANA PRED POŽIARMI

Zákaz jarného vypaľovania trávy a porastov,  pokuty v správnom konaní Prezídium HaZZ – všeobecne záväzné právne predpisy – vypaľovanie

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na OCHRANA PRED POŽIARMI

Pomoc UKRAJINE

Združenie miest a obcí Slovenska  zriadilo  TRANSPARENTNÝ ÚČET pre pomoc Ukrajine: Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE SK25 0900 0000 0051 8801 0894

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pomoc UKRAJINE

Harmonogram zberu komunálneho odpadu z domácností

Obec Osrblie prešla od 1.11.2021 na zmenu systému zberu komunálneho odpadu, ktorý bude zabezpečovať spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota. Každá domácnosť obdrží 240 l plastovú nádobu na komunálny odpad a túto v deň zberu KO vyloží pred rodinný dom, … Continue reading

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Harmonogram zberu komunálneho odpadu z domácností

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán BBSK – Zmeny a doplnky č. 5/2020

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil Obci Osrblie ako dotknutej obci podľa § 6 ods. 2, písm.c) zákona Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja Zmeny a doplnky č. 5/2020“, ktorý mu predložil Obstarávateľ … Continue reading

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán BBSK – Zmeny a doplnky č. 5/2020

Oznam

V záujme ochrany zdravia našich občanov a zamedzeniu šírenia ochorenia spôsobeného vírusom COVID–19 Obecný úrad v Osrblí od 15.3.2021 pracuje v obmedzenom režime. STRÁNKY  BUDEME  VYBAVOVAŤ  OSOBNE  LEN V  NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH Prosíme občanov, aby Obecný úrad navštívili osobne len v súrnych prípadoch a … Continue reading

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznam

Odpočet vodomerov

StVPS a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 3.12.2020 a 4.12.2020 budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v našej obci. Z dôvodu prijatých opatrení na obmedzenie šírenia sa ochorenia COVID-19, odčítači  budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov StVPS a.s. žiada … Continue reading

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Odpočet vodomerov

Obchodná verejná súťaž

OBEC OSRBLIE,  STREDNÁ 230,  976 45 OSRBLIE v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 281 … Continue reading

Posted in Oznamy | Komentáre vypnuté na Obchodná verejná súťaž