Author Archives: Iveta Kňazíková

ESO Elektronické Sčítanie Obyvateľov 2021

Asistované sčítanie obyvateľov Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nesčítali sami. Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, termín bol určený rozhodnutím predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021. Sčítať … Continue reading

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na ESO Elektronické Sčítanie Obyvateľov 2021

TESTOVANIE Covid-19

POZOR ZMENA! Oznamujeme zmenu termínu testovania na COVID-19 v obci Osrblie – testovať sa bude v PIATOK 30.4.2021 v čase od 12,00 do 18,00 hod. v areáli Národného biatlonového centra Osrblie. Vezmite si so sebou občiansky preukaz, deti preukaz poistenca. … Continue reading

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Oznam

V záujme ochrany zdravia našich občanov a zamedzeniu šírenia ochorenia spôsobeného vírusom COVID–19 Obecný úrad v Osrblí od 15.3.2021 pracuje v obmedzenom režime. STRÁNKY  BUDEME  VYBAVOVAŤ  OSOBNE  LEN V  NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH Prosíme občanov, aby Obecný úrad navštívili osobne len v súrnych prípadoch a … Continue reading

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznam

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

V termíne od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 bude prebiehať samosčítanie obyvateľov v SR. Obyvatelia sa sčítajú sami pomocou elektronického formulára na stránke http://www.scitanie.sk/ Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým … Continue reading

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Odpočet vodomerov

StVPS a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 3.12.2020 a 4.12.2020 budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v našej obci. Z dôvodu prijatých opatrení na obmedzenie šírenia sa ochorenia COVID-19, odčítači  budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov StVPS a.s. žiada … Continue reading

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Odpočet vodomerov

Celoplošné testovanie na COVID-19

2. kolo testovania na COVID-19 v našej obci bude prebiehať v sobotu 7.11.2020 v  čase od 8,00 do 20,00 hod. v areáli NBC vo vonkajších priestoroch budovy SZB /rovnaké odberové miesto ako v 1. kole/ abecedne podľa priezvisk: Priezviská začínajúce písmenom A, B, … Continue reading

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Celoplošné testovanie na COVID-19

Obchodná verejná súťaž

OBEC OSRBLIE,  STREDNÁ 230,  976 45 OSRBLIE v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 281 … Continue reading

Posted in Oznamy | Komentáre vypnuté na Obchodná verejná súťaž

Verejný obstarávateľ Obec Osrblie zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky k zákazke „Rekonštrukcia kultúrneho domu – zateplenie, okná, vstup. dvere“ v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v … Continue reading

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na

INFORMÁCIE PRE OBČANOV NAŠEJ OBCE Banskobystrický samosprávny kraj spustil donášku potravín a liekov pre seniorov, zatiaľ pre okresy Brezno a Banská Bystrica. Seniori a ľudia z rizikových skupín môžu už dnes telefonovať na bezplatné telefóne číslo 0800 221 235 a objednať si domov donášku potravín. … Continue reading

Posted on by Iveta Kňazíková | Leave a comment

Oznam o zasadnutí OZ v Osrblí

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Osrblie, ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2019 o 16,00 hod. v zasadačke obecného … Continue reading

Posted in Nezaradené | Leave a comment