Author Archives: Iveta Kňazíková

Výzva pre vlastníkov, správcov, nájomcov poľnohospodárskej pôdy na zabezpečenie základnej starostlivosti o pôdu

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného … Continue reading

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Výzva pre vlastníkov, správcov, nájomcov poľnohospodárskej pôdy na zabezpečenie základnej starostlivosti o pôdu

StVPS, a.s. – oznam o nahlásení stavu vodomerov

Oznam StVPS – nahlásenie stavu vodomerov/14.3.2023

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na StVPS, a.s. – oznam o nahlásení stavu vodomerov

MOJA OBEC – údaje o našej obci zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Moja obec v štatistikách (statistics.sk)

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na MOJA OBEC – údaje o našej obci zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Pozvánka na detský karneval

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pozvánka na detský karneval

Pozvánka na biatlonové preteky IBU CUP 2023 v Osrblí v dňoch 5.1.2023, 7.1.2023 a 8.1.2023

V Osrblí sa stretnú biatlonisti z takmer štyridsiatich krajín sveta a po dvoch rokoch sa vrátia do Osrblia fanúšikovia biatlonu.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pozvánka na biatlonové preteky IBU CUP 2023 v Osrblí v dňoch 5.1.2023, 7.1.2023 a 8.1.2023

Pozvánka na obecnú zabíjačku 3.12.2022

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pozvánka na obecnú zabíjačku 3.12.2022

Výsledky volieb v obci Osrblie

Zverejnenie výsledkov volieb v obci Osrblie

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Výsledky volieb v obci Osrblie

Nahlásenie stavu vodomerov u dodávateľa vody Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a. s.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Nahlásenie stavu vodomerov u dodávateľa vody Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a. s.

Obec Osrblie vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie, ktoré sa uskutoční 1. septembra 2022 na futbalovom ihrisku v Osrblí, program začína o 15:30 hod. PROGRAM 15:30 vystúpenie tanečnej školy TANČEKOVO 16:00 ĽH Čerešienka 17:00 zábavno – humorná  ľudová skupina ŠČAMBA 18:00 … Continue reading

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina oznamuje, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta v našej obci v dňoch … Continue reading

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci