ODPADY – triedenie, separácia, zber

Zber komunálneho odpadu z domácností bude prebiehať v roku 2023 v dvojtýždňových intervaloch každý nepárny týždeň vždy v pondelok.

Najbližší termín zberu KO v našej obci je v pondelok 27.3.2023

Harmonogram zberu komunálneho odpadu na rok 2023

O termíne zvozu KO bude obec informovať aj prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Rozpis zberu separovaného odpadu na rok 2023

Zber separovaného odpadu sa prevádza každý prvý utorok v kalendárnom mesiaci, ak v tento deň je štátny sviatok zber sa prevádza nasledujúci pracovný deň, ak obecný úrad neinformuje o zmene termínu prostredníctvom miestneho rozhlasu.

TRIEDENIE ODPADOV V NAŠEJ OBCI

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 v obci Osrblie/ zverejn. 24.2.2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 v obci Osrblie /zverejn. 24.2.2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v obci Osrblie/zverejn. 26.2.2020

https://www.napojovy-karton.sk/triedenie

Ako triediť odpady

Ako triedime kuchynský odpad

Comments are closed.