ODPADY – triedenie, separácia, zber

Zber komunálneho odpadu z domácností bude prebiehať v roku 2022 v dvojtýždňových intervaloch každý nepárny týždeň vždy v pondelok.

Najbližší termín zberu KO v našej obci je v pondelok 1.8.2022

AUGUST                  01.08.2022

                              15.08.2022

                              26.08.2022

SEPTEMBER            12.09.2022

                              26.09.2022

OKTÓBER               10.10.2022

                              24.10.2022

NOVEMBER             07.11.2022

                              21.11.2022

DECEMBER             05.12.2022

                             19.12.2022

O termíne zvozu KO bude obec informovať aj prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Rozpis zberu separovaného odpadu v r. 2022

Zber separovaného odpadu sa prevádza každý prvý utorok v kalendárnom mesiaci, ak v tento deň je štátny sviatok zber sa prevádza nasledujúci pracovný deň, ak obecny urad neinformuje o zmene terminu prostrednictvom miestneho rozhlasu.

TRIEDENIE ODPADOV V NAŠEJ OBCI

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 v obci Osrblie/ zverejn. 24.2.2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 v obci Osrblie /zverejn. 24.2.2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v obci Osrblie/zverejn. 26.2.2020

https://www.napojovy-karton.sk/triedenie

Ako triediť odpady

Ako triedime kuchynský odpad

Comments are closed.