Výzva na predkladanie cenových ponúk

Obec Osrblie zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopln. niektorých zákonov v z. n. p. na zákazky Stavebné úpravy na Dome smútku p. č. 685 v Osrblí a  Stavebné úpravy na Kultúrnom dome p. č. 396 v Osrblí. Podklady sú zverejnené na web stránke obce v časti Verejné obstarávanie.

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Pridaj komentár