VOĽBY 2018

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Coat_of_arms_of_Slovakia.svg/116px-Coat_of_arms_of_Slovakia.svg.pngVOĽBY  DO  ORGÁNOV  MIESTNYCH  SAMOSPRÁV  2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Deň konania volieb určil na sobotu 10. novembra 2018.

Informácie pre voliča    /zverejnené 12.7.2018/

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý dovŕšil 18 rokov a má v nej trvalý pobyt. Občania môžu vo voľbách aj kandidovať.

Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.

Za obecných či miestnych poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov. Vek 25 rokov sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov.

Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov.

Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.

Vo vyhlásení určil Andrej Danko lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018.

Lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností stanovil Danko do 11. septembra 2018.

Lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018.

Okresné volebné komisie a okrskové volebné komisie majú byť vytvorené do 11. októbra 2018 a prvýkrát zasadnúť majú do 24. októbra 2018.

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 4.11.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie v obci Osrblie:    obec@osrblie.sk

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov  /zverejnené 3.7.2017/

Informácie pre voliča  /zverejnené 3.7.2017/

Comments are closed.