VOĽBY 2018

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Coat_of_arms_of_Slovakia.svg/116px-Coat_of_arms_of_Slovakia.svg.pngVOĽBY  DO  ORGÁNOV  MIESTNYCH  SAMOSPRÁV  2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Deň konania volieb určil na sobotu 10. novembra 2018.

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre obec Osrblie:  obec@osrblie.sk

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie – Libuša Spišiaková, Obecný úrad Osrblie, Stredná 230, Osrblie, tel. č. 0905 421 993, emailová adresa: obec@osrblie.sk

Uznesenie o počte poslancov a určení volebného obvodu  /zverejnené 2.8.2018/

Oznámenie o počte obyvateľov     /zverejnené 25.7.2018/

Informácie pre voliča    /zverejnené 12.7.2018/

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018  Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí   /zverejnené 9.7.2018/

Za obecných či miestnych poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov. Vek 25 rokov sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov.

Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov.

Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.

Vo vyhlásení určil Andrej Danko lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby do obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018.

Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností je do 11. septembra 2018.

Lehota na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehota na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018.

 

 

Comments are closed.