VOĽBY PREZIDENTA 2019

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Coat_of_arms_of_Slovakia.svg/116px-Coat_of_arms_of_Slovakia.svg.png

Obec Osrblie zverejňuje

  • emailovú adresa na doručenie oznámenia delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:    obec@osrblie.sk
  • emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:    obec@osrblie.sk

Obec Osrblie informuje voličov, že pre  VOĽBY PREZIDENTA SR, ktoré sa budú konať dňa 16.3.2019 a II. kolo 30.3.2019 bol v obci Osrblie utvorený  VOLEBNÝ OKRSOK      č. 1 a určená volebná miestnosť v zasadačke Obecného úradu Osrblie, Stredná 230.

                    ROZHODNUTIE  PREDSEDU  NÁRODNEJ  RADY SR                          o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  predseda NR SR

vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil

  1. deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,
  2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019,
  3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  určil deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.

Comments are closed.