VOĽBY 2019

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Coat_of_arms_of_Slovakia.svg/116px-Coat_of_arms_of_Slovakia.svg.pngVOĽBY  PREZIDENTA SR

ROZHODNUTIE  PREDSEDU  NÁRODNEJ  RADY SR  z 10.januára 2019  o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky:

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predseda NR SR

vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil

  1. deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,
  2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019,
  3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  určil deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.

Comments are closed.