VOĽBY 2020

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Coat_of_arms_of_Slovakia.svg/116px-Coat_of_arms_of_Slovakia.svg.png

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020, voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020: obec@osrblie.sk

  • emailová adresa na doručenie oznámenia  delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  obec@osrblie.sk
  •  emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazuobec@osrblie.sk

Comments are closed.