Verejné obstarávanie

Obec Osrblie zverejňuje 2 výzvy na predkladanie ponúk  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. na zákazky:

1. Stavebné úpravy na Dome smútku p. č. 685 – Osrblie

Výzva_Dom smútku_Osrblie

Priloha c. 1 Vyzvy_opis predmetu zakazky_VV_Dom smutku_Osrblie

2. Stavebné úpravy na Kultúrnom dome p. č. 396 – Osrblie

Výzva_Kultúrny dom_Osrblie

Priloha c. 1 Výzvy_opis predmetu zákazky_VV_KD_Osrblie

 

 

Comments are closed.