Úradná tabuľa obce

ROK 2019:

 

 

 

 

 

 

 

Cenová ponuka na kúpu hotela od Zerrenpach s.r.o. /7.5.2019

Návrh VZN č. 1-2019 o organizácii miestneho referenda /7.5.2019

ROK 2018

Verejná vyhláška o uložení písomností /zverejnené 18.12.2018/

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok /zverejnené 27.8.2018/

Oznámenie o výrube v obci Osrblie /zverejnené 23.4.2018/

Oznámenie o uložení zásielky – Pavlovská Elena, Obec Osrblie /zverejnené 18.4.2018/

 

ROK 2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Daňový úrad č.k. 102615897/17 /zverejnené 27.12.2017/

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín OK č. 343-17/zverejnené 04.10.2017/

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín OK č. 342-17 /zverejnené 04.10.2017/

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu krovín OK č. 67-17/ zverejnené 16.03.2017/

 

 

 

Pridaj komentár