Blog Archives

Kompetencie obce

Kompetencie obce Obec Osrblie v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4.3.2014 MF SR o štandardoch pre IS verejnej správy uvádza na svojom web sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov:     … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Informácie o prerušení dodávky elektrickej energie v našej obci od 11.8. do 15.8.2014 sú zverejnené v časti Oznamy

Stredoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v našej obci obmedzená dodávka elektriny pre domácnosti a to nasledovne: Dňa: 11.augusta 2014 t.j. v pondelok v čase od 8.00 hod do 14.00 hod. – ulica Anderlová s.č.214,253 – ulica … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Zber separovaného odpadu v obci

Zber separovaného odpadu v obci je vykonávaný každý prvý utorok v mesiaci. Rozpis termínov zberu separovaného odpadu: 1.7.2014, 5.8.2014, 2.9.2014, 7.10.2014, 4.11.2014, 2.12.2014,

More Galleries | Leave a comment