Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Osrblie podľa zákona NR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch s účinnosťou od 01.01.2018:

Comments are closed.