Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Osrblie podľa zákona NR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch s účinnosťou od 01.10.2012

Správne poplatky podľa zák. 145-1995 vyberané obcou Osrblie

 

Comments are closed.