VIANOČNÉ PRIANIE

Vianočné prianie

 

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Pozvánka na Mikulášsku zabíjačku

Pozvánka na Mikulášsku zabíjačku

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Pozvánka na stretnutie

  „Október – MESIAC  ÚCTY K STARŠÍM“

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo v Osrblí

pozývajú pri príležitosti

„MESIACA ÚCTY K STARŠÍM“

všetkých dôchodcov našej obce

na spoločné posedenie, ktoré sa uskutoční

dňa 25.10.2015 o 14,30 hod.

v hoteli Biatlon v Osrblí

Tešíme sa na spoločné stretnutie

image001

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Z fotogalérie obce

Z fotogalérie obce

Posted in Nezaradené | Leave a comment

               Pozvanie na stavanie májovPozvánka stavanie májov 2015

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Pozvánka na divadelné predstavenie

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo Vás pozývajú na divadelné predstavenie ochotníckeho súboru RÁZTOČAN,  ktorý sa predstaví s komédiou zo súčasnosti

“ Trójsky kôň “  

dňa 3.5.2015  (nedeľa) o 15,00 hod.

                         v kultúrnom dome v Osrblí                                       SONY DSC

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Rozpis termínov zberu separovaného odpadu v obci pre rok 2015

13. január 2015,  3. február 2015,  3. marec 2015,   14. apríl 2015,  5. máj 2015,     2. jún 2015,  7. júl 2015,   4. august 2015,   8. september 2015,   6. október 2015,   3. november 2015,   1.  december  2015                                                            
Posted in Nezaradené | 1 Comment

Výsledky komunálnych volieb 2014 v našej obci

Vyhlásenie výsledkov komunálnych volieb 2014 –  voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce Osrblie

Celkom bolo v zozname voličov zapísaných           311
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky              135
Počet odovzdaných obálok                                   135
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva   123                  
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce   112                                    
 
Na funkciu poslanca Obecného zastupiteľstva v Osrblí kandidovalo 6 kandidátov, z ktorých bolo hlasovaním občanov zvolených 5 poslancov :
  1.  Mgr. Jana Simanová s počtom hlasov    94
  2.  Zuzana Háazová  s počtom hlasov        78
  3.  Vladimír Polák  s počtom hlasov          72
  4.  Daniel Kňazík   s počtom hlasov          69
  5.  Janeta Trniková  s počtom hlasov       58
Na funkciu starostu obce  kandidoval jeden kandidát  Bc. Peter Siman

Do funkcie starostu obce Osrblie bol občanmi zvolený:

1.  Bc. Peter Siman  s počtom hlasov     112

Celková účasť v komunálnych voľbách 2014 predstavovala 43,4 %.
Posted in Oznamy | Leave a comment

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú 15. novembra 2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014.  V zmysle zákona 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov obec zverejnila na úradnej tabuli dokumenty – Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti, Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2014 – 2018, Zverejnenie počtu obyvateľov obce a taktiež  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Osrblie a poslancov OZ, ktoré si môžete prezrieť v časti Oznamy.

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Informácie o prerušení dodávky elektrickej energie v našej obci od 11.8. do 15.8.2014 sú zverejnené v časti Oznamy

Stredoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v našej obci obmedzená dodávka elektriny pre domácnosti a to nasledovne: Dňa: 11.augusta 2014 t.j. v pondelok v čase od 8.00 hod do 14.00 hod. – ulica Anderlová s.č.214,253 – ulica … Continue reading

More Galleries | Leave a comment