Zákon č. 307/2014 Z.z. o opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zákon č. 307-2014 Z.z – o niekt. opatrteniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Interná smernica Obce Osrblie- Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Pridaj komentár