Author Archives: Iveta Kňazíková

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Obec Osrblie zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopln. niektorých zákonov v z. n. p. na zákazky Stavebné úpravy na Dome smútku p. č. 685 v … Continue reading

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Pozvánka na viacgeneračné spoločné stretnutie v rámci akcie “Životní jubilanti obce, Úcta k starším, Uvítanie detí do života”

Označiť súbory

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Kompetencie obce

Kompetencie obce Obec Osrblie v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4.3.2014 MF SR o štandardoch pre IS verejnej správy uvádza na svojom web sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov:     … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Posted in Nezaradené | Leave a comment

POZVÁNKA NA KARNEVAL

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Obec  Osrblie  srdečne  p o z ý v a  deti z našej obce na stretnutie s Mikulášom dňa 6. decembra 2016. Začíname o 15,30 hod. rozsvietením stromčeka pri autobusovej zastávke.

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Pozvánka na Mikulášsku zabíjačku

Obec Osrblie Vás srdečne  p o z ý v a  na siedmy ročník ,,MIKULÁŠSKEJ OSRBLIANSKEJ ZABÍJAČKY”    dňa 3. decembra 2016 o 11.00 hod.   Posedenie pri zabíjačkových špecialitách  bude spríjemňovať ľudová hudba. Veríme, že ste sa u nás v predchádzajúcich ročníkoch cítili … Continue reading

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Posted in Nezaradené | Leave a comment