Pozvánka na zabíjačkové špeciality

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Pozvánka na Privítanie Mikuláša

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Pozvánka na divadelné predstavenie

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Rozpis zberu separovaného odpadu v obci Osrblie pre rok 2018

Separovaný odpad sa bude  zbierať  v dňoch:

9. JANUÁRA  2018,   6. FEBRUÁRA  2018,  6. MARCA 2018,  3. APRÍLA 2018,
3. MÁJA 2018, 5. JÚNA 2018, 3. JÚLA 2018, 7. AUGUSTA 2018,
4. SEPTEMBRA 2018,  2. OKTÓBRA 2018, 6. NOVEMBRA 2018,
4. DECEMBRA 2018
 
 
Posted in Nezaradené | Leave a comment

Všetko dobré v novom roku 2018

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Kompetencie obce

Kompetencie obce Obec Osrblie v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4.3.2014 MF SR o štandardoch pre IS verejnej správy uvádza na svojom web sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov:     … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

POZVÁNKA NA KARNEVAL

plagát KARNEVAL

Posted in Nezaradené | Leave a comment

vianocny-pozdrav

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Obec  Osrblie  srdečne  p o z ý v a  deti z našej obce

na stretnutie s Mikulášom dňa 6. decembra 2016.

Začíname o 15,30 hod. rozsvietením stromčeka

pri autobusovej zastávke.

dscn0362

Posted in Nezaradené | Leave a comment

upozornenie

Posted in Nezaradené | Leave a comment