Všetko dobré v novom roku 2018

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Pozvánka na viacgeneračné spoločné stretnutie v rámci akcie “Životní jubilanti obce, Úcta k starším, Uvítanie detí do života”

Oznam o konaní akcie Viacgeneračné spoločné stretnutie "Úctza k starším, jubilanti obce, uvítanie detí do života" úcta k staršímOznačiť súbory

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Kompetencie obce

Kompetencie obce Obec Osrblie v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4.3.2014 MF SR o štandardoch pre IS verejnej správy uvádza na svojom web sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov:     … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Divadelné predstavenie DOS Ráztočan

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Pozvánka na stavanie májov 2017

Posted in Nezaradené | Leave a comment

POZVÁNKA NA KARNEVAL

plagát KARNEVAL

Posted in Nezaradené | Leave a comment

vianocny-pozdrav

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Obec  Osrblie  srdečne  p o z ý v a  deti z našej obce

na stretnutie s Mikulášom dňa 6. decembra 2016.

Začíname o 15,30 hod. rozsvietením stromčeka

pri autobusovej zastávke.

dscn0362

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Pozvánka na Mikulášsku zabíjačku

Obec Osrblie Vás srdečne  p o z ý v a  na siedmy ročník

,,MIKULÁŠSKEJ OSRBLIANSKEJ ZABÍJAČKY”

   dňa 3. decembra 2016 o 11.00 hod.

 

Posedenie pri zabíjačkových špecialitách  bude spríjemňovať ľudová hudba. Veríme, že ste sa u nás v predchádzajúcich ročníkoch cítili príjemne a táto akcia si u Vás získala dobrú priazeň.

Posted in Nezaradené | Leave a comment

upozornenie

Posted in Nezaradené | Leave a comment